Odštampajte ovu stranicu

БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

 

БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ (1926-2020), најосновнији биографски подаци до 1000 карактера

Професор Универзитета у пензији

1. образовање: доктор архитектонских наука

2. досадашње функције, запослења: Архитектонски факултет универзитета у Београду

3. дела, остварења (збирно):………… 16

4. конкурсне награде (збирно):……. 48

5. најзначајнија дела, остварења:

   Петлово брдо, Хотел Минерва, Робне куће Бијељина Брчко

6. награде и признања (по значају) : УЛУПУДС-ова награда за животно дело 1996, Велика повеља       Архитектонског факултета универзитета у Београду 1999

7. остале активности : књиге, писани радови