Odštampajte ovu stranicu
ponedeljak, 23 oktobar 2017

Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi

 

U organizaciji Akademije inženjerskih nauka Srbije, u sredu 25.10.2017. u 18 časova u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73 na prvom spratu, biće održano predavanje "Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi"  - predavač dr Igor Marić, naučni savetnik

 

Kratki rezime o predavanju
Ako teritoriju Srbije, kao i regije na kojima većinom žive Srbi u zajednici sa drugim narodima, posmatramo kroz vreme i kao oformljen ambijent, možemo zapaziti određene stvaralačke i podsticajne obrasce pri sagledavanju razvoja srpske arhitekture. U razvoju građenja svakako se izdvajaju: period srednjovekovne arhitekture, paralelna i neprekinuta nit narodnog stvaralaštva, potom, u kontekstu stvaranja moderne nacionalne države, romantičarske tendencije, kao i potonji periodi usvajanje modernizma sve do postmodernizma kao dela opštih evropskih razvojnih tokova.
Pomenuto stvaralaštvo je dobrim delom izučavano, valorizovano i prepoznato kao korpus koji je u jednom segmentu uvršten u nacionalnu baštinu. Ono što do sada nije urađeno, a cilj je ovog predavanja, jeste da se hronološki i valorizacijski prezentuje korpus regionalne arhitekture Srbije kao kontinualno prisutan i neprestano podsticajan, mada ne i dovoljno afirmisan, i to sa akcentom na takve tendencije vidne u savremeno doba kod mnogih istaknutih arhitekata, koje su prisutne i u stvaralačkom radu autora.
dr Igor Marić, naučni savetnik

Pročitano 1868 puta