Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 22 januar 2015

Druga internacionalna akademska konferencija Mesta i Tehnologije

 

Places and Technologies 2015: Keeping up with technologies to make healthy places

18. i 19. jun 2015. godine, Nova Gorica, Slovenija

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Ljubljani – Arhitektonski fakultet, Profesionalno udruženje Urbana Laboratorija i Opšta Bolnica „Dr Franc Derganc“ Vas pozivaju da učestvujete na Drugoj Međunarodnoj Akademskoj Konferenciji „Mesta i Tehnologije 2015“ koja se bavi temom „U korak sa tehnologijama do zdravih mesta“ – Keeping up with technologies to make heathy places – koja će se održati u Novoj Gorici, Slovenija, 18. i 19. juna 2015. godine.

Cilj konferencije obuhvata prezentaciju i identifikaciju novih saznanja u domenu visokih tehnologija, a koje mogu učestvovati i koje se primenjuju u stvaranju zdravih gradova. Diskusija će se razvijati oko aktuelnih izazova okruženja, urbanog i društvenog, kao i etičkih aspekata, a unutar stateškog okvira koji je definisan pojmom zdravog grada. Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju međusobnih veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja biće bazirana na nekoliko akademskih disciplina: tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke i društveno-humanističke nauke.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme koji se odnose na

budućnost društva i naseljenih mesta,

dizajn zdravih mesta, objekata i infrastrukture u skladu sa novim i budućim potrebama stanovništva,

unapređenje institucija i sistema regulative kao podrške stvaranja zdravog i kvalitetnog okruženja za život i

stvaranje povoljnih razvojnih uslova za inovacije i poslovanje, a u cilju dostizanja odgovarajućeg kvaliteta života.

Imajući u vidu navedene ciljeve i zadatke, teži se istraživanju i sa kritičke pozicije, utvrđivanju značaja i uloge tehnologija u dizajnu i stvaranju zdravih mesta kroz:

urbanističko-arhitektonski aspekt,

medicinski aspekt,

tehnološki aspekt,

aspekt uprave i

društveni aspekt.

 

Uvodna predavanja

Dr Ružica Božović Stamenović

University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia and National University of Singapore, Singapore


Dr Cor Wagenaar

Delft University of Technology, Delft, The Nederlands 


Dr Pedro Ressano Garcia

Universidade Lusófona, Lisbon, Portugal


Dr Ilka Čerpes

University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia

 

Info

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnom vebsajtu konferencije:  

www.placesandtechnologies2015.org

Pored toga, informacije možete pratiti i na

Facebook stranici: https://www.facebook.com/PTConference

Twitter stranici: https://twitter.com/ConferencePT i

LinkedIn stranici: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies?trk=biz-companies-cym

Pročitano 2719 puta