Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva
Prijatelji UAS-a
logokorespondencija
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved
petak, 22 septembar 2017

Predlozi i sugestije Udruženja arhitekata Srbije za dopunu strategije razvoja kulture Republike Srbije

 
S.ARCH-1

fb linkovi