Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
logokorespondencija
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

petak, 13 oktobar 2017

Promocija 82. broja časopisa DaNS i razgovor o tematu „Fokus na modernizam“

 

KULTURNI CENTAR BEOGRADA
Galerija Artget, Trg republike 5/I

četvrtak, 19. oktobar u 19.00

Promocija 82. broja časopisa DaNS i razgovor o tematu „Fokus na modernizam“

Izdavač : Društvo arhitekata Novog Sada
Učestvuju: Slobodan Jović, Aleksandar Bede, Jelica Jovanović, Vladimir Mitrović, Bojan Kovačević, Lazar Kuzmanov
Moderator: Danica Jovović Prodanović
 

Časopis DaNS izlazi u kontinuitetu od 1982. godine, kao jedna od periodičnih publikacija koje su bile karakteristične za društva arhitekata u doba Jugoslavije. Iako je Društvo arhitekata Novog Sada pokrenulo svoj časopis relativno kasno u odnosu na ostale centre tadašnje države (sa renomiranim časopisima iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Sarajeva), DaNS je uspeo da preživi nekoliko promena sistema u kom je izlazio i održi kontinuitet sve do danas, nadživevši svoje savremenike iz doba pokretanja. Iako je u početku bio više biltenskog karaktera vezanog za lokalno društvo arhitekata, kasnijim rekonceptualizacijama se preorijentisao na magazinsko izdanje koje se obraćalo širem auditorijumu, sa izbalansiranim sadržajem u kom se lokalna arhitektonska produkcija stavljala u kontekst širih dešavanja na sceni. Najbitniji takav redizajn forme i sadržaja se dogodio sredinom dvehiljaditih godina, pod uredništvom Vladimira Mitrovića, kada je DaNS dobio i svoj najprepoznatljiviji oblik. Tada zacrtan koncept – da svaki broj sadrži temat, prikaze projekata, polemičke tekstove, eseje, hronike, preglede i najave dešavanja, kao i recenzije aktuelnih publikacija – održao se do danas. Poslednji, 82. broj, koji je izašao u julu 2017. godine, donosi sa sobom novi grafički identitet, autora Vladimira Garboša.
 
Temat 82. broja je „Fokus na modernizam“, na osnovu istoimene izložbe koju je Društvo arhitekata Novog Sada organizovalo marta 2017. u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Izložbom je predstavljen izbor najznačajnijih objekata u Novom Sadu u periodu od 1950. do 1970. godine, kroz autorske fotografije Relje Ivanića. Cilj izložbe, koji je bio da pristupi revalorizaciji arhitektonskog nasleđa iz ovog perioda, preneo se i na ovaj broj časopisa DaNS kao nastavak tema i polemika otvorenih na izložbi. To je učinjeno kroz desetak tekstova koji se bave nasleđem modernističke arhitekture socijalističke Jugoslavije, sa pregledom instanci u kojima je na lokalu otvarana ova tema: u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Trogiru i na celom Jadranu. Stoga će se razgovor na promociji časopisa nastaviti i na problematiku pokrenutu u ovim člancima.

 
Izvod iz sadržaja 82. broja časopisa DaNS:
 
Dragana Konstantinović:  IZLOŽBA FOKUS NA MODERNIZAM: ARHITEKTURA NOVOG SADA 1950-1970
Stanko Gagrčin: STARTIT NOVI SAD – RAZGOVOR O NOVOM ŽIVOTU MODERNISTIČKE KUĆE
Aleksandar Bede: OSVRT NA ĐORĐEVIĆE, STVARALAČKI PAR U NOVOM SADU
Maja Momirov: REAKTIVACIJA PROSTORA ŽELEZNIČKE STANICE U NOVOM SADU
Andrej Strehovec: STOTEKS, ROBNA KUĆA IZ IMAGINARNOG MUZEJA
Jelica Jovanović: TEROR TOPLOTNOG KOMFORA
Stefan Milović: KO AKO NE ARHITEKT? HOTEL PODGORICA
Andrej Strehovec: POLEMIKA NA RUŠEVINI MODERNE MISLI. PREDLOG REKONSTRUKCIJE GENERALŠTABA
Lidija Butković Mićin: PROJEKT MOTEL TROGIR I ZAŠTITA ARHITEKTURE POSLIJERATNOG MODERNIZMA U HRVATSKOJ
Iskra Krstić: BAUK MODERNIZMA KRUŽI JADRANOM. SERIJAL “BETONSKI SPAVAČI”
Stefan Milović: ŠARENI NEBODER PONOVO PLEŠE LAGINJINOM. VITIĆEV NEBODER U ZAGREBU
Aleksa Đurić: KUĆA N1 U KRAGUJEVCU – PANKERSKI PRISTUP
Studio AUTORI: GIR STORE – SUSRET PRIRODE, PROIZVODNJE I DIZAJNA
Ljiljana Vukajlov: PETA DECENIJA GRADIĆA PEJTON
Milan Đurić: UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE: UMREŽENOST KAO KOLEKTIV
DaNS: TABAKOVIĆEVA NAGRADA 2016: DUŠAN V. RADOVANOVIĆ
Pročitano 2235 puta
 

ČLANARINA 2021

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2021. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2021, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi