Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 02 decembar 2021

Izložba posvećena arhitekti Aleksandru Medvedevu

 

Svečano otvaranje izložbe „Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva, pobornik stila „Modern“ u Srbiji 30 – tih godina XX veka“ je u utorak 07.  decembra 2021. godine u 18 časova, „Galerija Ruskog doma“ – Beograd, Kraljice Natalije 33.

Savez inženjera i tehničara Srbije, u saradnji sa Institutom za urbanizam i arhitekturu Srbije  i Ruskim centrom za nauku i kulturu „Ruski dom“ organizuje Izložbu pod nazivom „Projekti i arhitektura Ing. Aleksandra Medvedeva pobornika stila „Modern“ u Srbiji 30-tih godina XX  veka“. Arhitekta Aleksandar Medvedev proveo je najveći deo svog života i stvaralačkog opusa u Nišu i svojim delima obeležio modernu arhitekturu Niša.


Na svečanom otvaranju izložbe pored predstavnika državnih organa, rukovodstva SITS-a i rukovodstva Ruskog doma, svim prisutnima će se obratiti i autor izložbe mr Mihailo Medvedev, sin arh. Aleksandra Medvedeva, koji će tom prilikom u svom kraćem ekspozeu upoznati sve prisutne o liku i najznačajnijim projektima koje je ostvario arh. Aleksandar Medvedev u oblasti arhitekture.


Posetioci će imati priliku od 07.12 - 20.12.2021. godine da se upoznaju i vide izložbu koja obiluje bogatim opusom foto-dokumentacionim i tekstualnim materijalom, koji se mogu videti na 60 izložbenih panoa. Arhitektura i arhitektonski stil arh. Aleksandra Medvedeva razvijao se od akademskih uticaja njegovih profesora na Beogradskom univerzitetu (Studentski projekti 1927/28 g., i diplomski rad 1929.g.), preko prelaza ka osavremenjenom srpsko – vizantijskom stilu  romantizma, još uvek pod uticajem akademizma, do nacionalnog stila srpske arhitekture. U projektu iz 1934. godine prvi put se pojavljuju elementi njegovog kasnije arhitektonskog rukopisa, u duhu savremene arhitekture konstruktivizma, karakterističnog za stil „Modern“. Većina njegovih objekata, izgrađenih u tom stilu je danas pod posebnim merama zaštite.

Pročitano 558 puta