Odštampajte ovu stranicu
utorak, 18 jun 2019

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА јавног, анкетног, не анонимног студентског конкурса, за израду програмско-идејног решењанедовршеног објекта Дома културе у Бечмену, ГО Сурчин

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Градска општина Сурчин,

Војвођанска 79, 11271 Сурчин

Интернет страница: www.surcin.rs

Назив, адреса и интернет страница спроводиоца у организацији конкурса

Назив: Друштво архитеката Београда

Адреса: Кнеза Милоша 7а, 11000 Београд

Интернет страница: www.dab.rs

До предвиђеног рока предато је укупно 12 конкурсних радова.

Жири је радио у саставу:

Председник Жирија

в. проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда

Чланови Жирија:

Стево Шуша, Председник ГО Сурчин – представник Општине Сурчин

Душан Вујадиновић, Председник Скупштине ГО Сурчин – представник Општине Сурчин

Доцент др Марјана Стругар, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда

др Снежана Веснић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда.

На састанку одржаном дана 15.06.2019. године, Жири је једногласно донео следеће Одлуке, како следе у оквиру предвиђеног наградног фонда :

Додељене су три једнаковредне награде у износима од по нето 45.000,00 динара следећим ауторима са ауторским шифрама:

Ауторска шифра 53996 – радна шифра 02

Аутор: Јован Радојевић

Ауторска шифра 12047 – радна шифра 03

Аутор:Александар Мајсторовић, студент АФ

Ауторска шифра 11279 – радна шифра 04

Аутори: Катарина Николић, Милош Темерински  

Додељена су три једнаковредна откупа у износима од по нето 15.000,00 динара следећим ауторима са ауторским шифрама:

Ауторска шифра 91319 – радна шифра 10

Аутори: Јована Зорица, Катарина Јечменица, Миња Раденковић  

Ауторска шифра 12344 – радна шифра 11

Аутори: Далибор Кнежевић, мастер студент архитектуре

Александра Павић, мастер студент архитектуре

Ауторска шифра 58267 – радна шифра 12                  

Аутори: Сара Јеличић, Андријана Павловић, Никола Алемпијевић

Веб - изложба конкурсних радова биће постављена на сајту Друштва архитеката Београда најкасније у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса.

У Београду, 17.06.2019                                                                                                       Жири конкурса

Pročitano 1231 puta