Odštampajte ovu stranicu
petak, 15 novembar 2019

GRAD NIŠ Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Objavljuju konkurs za dizajn za arhitektonsko urbanističko idejno rešenje za izgradnju MULTIFUNKCIONALNOG EKSPO CENTRA U NIŠU

 

www.ni.rs i www.investnis.rs

 

CILJ KONKURSA

Grad Niš se odlučio da kroz postupak raspisivanja i sprovođenja urbanističko-arhitektonskog konkursa, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Sl.glasnik RS“,br.31/2015), pribavi projektno-tehničku dokumentaciju neophodnu za izgradnju Multifunkcionalnog kongresno – sajamskog objekta na lokaciji Lozni Kalem u Niškoj Banji.

Cilj  ovog  konkursa  je  iznalaženje  najkvalitetnijeg  idejnog  rešenja  za izgradnju multifunkcionalnog Ekspo centra u Nišu. Konkursno rešenje treba da bude takvo da ispunjava zahtev investitora (Grad Niš) u pogledu stvaranja višenamenskog kompleksa.

 

Kompletne informacije o konkursu mogu se preuzeti sa : http://www.zurbnis.rs/index.php/n-urs-z-id-n-r-sh-nj-sp.html

Pročitano 2440 puta