Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

utorak, 01 decembar 2020

Konkurs za idejno rešenje za izgradnju - proširenje postojećeg depoa Narodne biblioteke Srbije

 

Narodna Biblioteka Srbije

u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda

raspisuje javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje za

izgradnju - proširenje postojećeg depoa Narodne biblioteke Srbije, Skerlićeva1,Beograd,Srbija

Povodza raspisivanje konkursa je nedostatak prostora za smeštaj bibliotečke građe.

Kako je nedostatak prostora za navedene potrebe NBS prepoznat pre više decenija, planski osnov za predmetnu izgradnju sadržan je u Planu detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica: Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića („Službeni list Grada Beograda”, broj 1/06).

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije arhitektonsko-urbanističko rešenje za izgradnju - proširenje postojećeg depoa Narodne biblioteke Srbije, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije, uređenja i izgradnje.

Početak   konkursnog   roka / datum oglašavanja  - 01.12.2020.

Rok za postavljanje pitanja je do 24.12.2020.

Rok za predaju radova  konkursa  je do 19.02.2021.


PITANJA I ODGOVORI ŽIRIJA konkursa za Narodnu biblioteku Srbije 30.12.2020..pdf

 


Program pdf

KONKURSNA DOKUMENTACIJA NBS

 

Pročitano 1801 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi