Odštampajte ovu stranicu
sreda, 15 decembar 2021

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

 

Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

Konkursni fond iznosi 35.000 eura, od čega Nagradni fond iznosi bruto 22.000 eura.

Konkurs je otvoren do 17. februara 2022. godine. Svi zainteresovani učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom, zaključno sa 11. januarom 2022. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objedinjeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 20. januara 2022. godine. Svi učesnici biće obaviješteni o odluci Žirija do 9. marta 2022. godine.

Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.

Konkursnu dokumentaciju, u vidu grafičkih i tekstualnih priloga, moguće je preuzeti sa sljedećeg linka: LINK

Pročitano 764 puta