Odštampajte ovu stranicu
sreda, 29 decembar 2021

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA I WEB - IZLOŽBA OTVORENOG, ANONIMNOG, JEDNOSTEPENOG, ANKETNOG, ARHITEKTONSKOG KONKURSA ZA DIZAJN – IZGLED METRO STANICA (1. FAZA LINIJE JEDAN) BEOGRADSKOG METROA REDNI BROJ JAVNE NABAVKE : ZJN 12/21

 

 >>> KATALOG METRO.pdf <<<

 

 

Raspisivač/Naručilac

 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda,

Sekretarijat za javni prevoz, ul. 27. marta 43-45, Beograd, www.beograd.rs

i JKP „Beogradski metro i voz“, www.bgmetro.rs

ul. Svetozara Markovića 38-40, Beograd

 

Sprovodilac konkursa:

Udruženje arhitekata Srbije, Beograd, www.u-a-s.rs

 

Žiri je radio u sastavu:

Predsednik žirija:

Marko Stojčić, dipl.inž.arh., Glavni urbanista grada Beograda, predstavnik Naručioca

Članovi žirija:

Stanko Kantar, dipl.inž.saob., direktor JKP „Beogradski metro i voz“, zamenik predsednika žirija, predstavnik Naručioca

Profesor Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Profesor Miodrag Mirković, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Docent dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Izvestioci su radili u sastavu:

-          Marija Kosović, mast.inž.arh., zaposlena u Urbanističkom zavodu Beograda
-          Predrag Tomić, dipl. prostorni planer, zaposlen u JKP „Beogradski metro i voz“, predstavnik Naručioca

 

Na sastanku održanom dana 27.12.2021. godine, žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke, kako slede:

 

Prva umanjena nagrada u iznosu od neto 2.500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom MN52683 - radna šifra 04

Autorski tim „Studio OBE“ d.o.o. Beograd

Ksenija Pantović, dia; Jasna Kavran, dia; Maša Bogunović, M. arh; Nevena Nikolić, M. arh.

Saradnik na vizualizaciji- Luka Vujović, B. arh. student arhitekture.

PRVA UMANJENA NAGRADA RŠ 04; AŠ MN52683.rar

 

Druga umanjena nagrada u iznosu od neto 1.500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom RT11442 - radna šifra 05

Autorski tim: Stefan Danilović, d.i.a. predstavnik autorskog tima; Nenad Stijović, d.i.a.; Jelena Zlatanović, d.i.a.; Mila Luković, d.i.a.

Saradnici: Dragana Zorić, d.i.a.; Boris Martić, d.i.a; Nina Krčum, d.i.a.; Katarina Ognjenović, d.i.a.; Luka Grgić, d.i.a.

DRUGA UMANJENA NAGRADA RŠ 05 AŠ RT11442.rar

 

Treća umanjena nagrada u iznosu od neto 500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom 65786 - radna šifra 01

Autorski tim: Sara Miladinović,d.i.a., Dušan Munćan, d.i.a., Anđela Radovanović, d.i.a., Ilija Demenesku, d.i.a., Lidija Grozdanić, d.i.a.

TREĆA UMANJENA NAGRADA RŠ 01 AŠ 65786.rar

 

Obeštećenje u iznosu od neto 200.000,00 dinara dodeljeno je radu

sa autorskom šifrom 88888 - radna šifra 02

Autori: Jug Cerović, architecte dplg, Francuska, Zak Zakaria, waymaker- dezigntechnic, UAE.

Savetnici: Yo Kaminagai, Francuska, Gordana Mićić, Belgija.

OBEŠTEĆENJE RŠ 02 AŠ 88888.rar

 

Obeštećenje u iznosu neto 200.000,00 dinara dodeljeno je radu

sa autorskom šifrom 02044 - radna šifra 03

Autorski tim: Marina Urošević, Aleksandra Marković, Duška Prodanović, Filip Prica, Vladimir Jovanović.

OBEŠTEĆENJE RŠ 03 AŠ 02044.rar

 

Konkursni radovi koji se nisu razmatrali jer se zvanično nisu prijavili  na Portalu za javne nabavke i putem istog iskreirali neophodne obrasce za prijavu dizajna, plana ili projekta:

-          Autorska šifra 01022- autorski tim: Mabel Alejandra Ormachea Miranda, dipl.arh. i Ana Glušac, dipl.ing.arh.

AŠ 01022.rar

-          Autorska šifra 55555 – autorski tim: Aleksandar Lulević, Jovan Mladenović, Marija Milenković i Tijana Žišić.

AŠ 55555.rar

 

Sve dalje potrebne informacije biće objavljene na sajtu sprovodioca konkursa.

Pročitano 1815 puta