Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

 

PDF verzija

 

Na osnovu Statuta Udruženja arhitekata Srbije Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije (UAS) donosi


PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU UPISA U REGISTAR OBJAVLJENIH DELA ARHITEKTURE


Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak upisa i način deponovanja podataka o delu arhitekture te sadržaj i vođenje registra objavljenih dela arhitekture Udruženja arhitekata Srbije (u daljem tekstu: Registar).


Član 2.
Dela u Registar upisuje i registar vodi stručna služba UAS.
Registar je dostupan javnosti.


Član 3.
Upisom i deponovanjem podataka dela arhitekture u Registar, autor objavljuje delo arhitekture i od tog trenutka uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog dela.


Član 4.
Postupak upisa u Registar pokreće autor/koautori ponošenjem zahteva za upis.
Zahtev za upis dela arhitekture sadrži:
01) Naziv dela arhitekture;
02) Podatke o vrsti dela arhitekture i autorstva (projekat, realizacija, prostorno programski koncept, idejno rešenje, idejni projekat i sl);
03) Sažeti tekstualni opis dela arhitekture;
04) Podatke o autoru / koautorima;
05) Za lica koja nisu članovi lokalnih društava arhitekata niti UASa dokaz o uplati naknade za upis u registar.


Član 5.
Po primljenom zahtevu UAS dostavlja podnosiocu zahteva dodeljeni broj iz registra.
U slučaju da se radi o projektu arhitekture, autor/koautori mogu da na vidnom mestu u projektu (na pr. tablica projekta) upišu : „ registar dela arhitekture UAS br. HHHH.“


Član 6.
Po primljenom dodeljenom broju, podnosilac zahteva dostavlja u štampanoj ili digitalnoj formi delo arhitekture i/ili dokumentaciju o realizovanom delu arhitekture.
Za projekte se dostavlja tekstualna i grafička dokumentacija a za realizovana dela i fotografije dela.
Dokumentacija koja se dostavlja za deponovanje obavezno mora da bude potpisana od strane autora/koautora.
Dokumentacija koja se deponuje u elektronskoj formi treba da bude u .pdf ili sličnom formatu.
UAS deponuje primljenu dokumentaciju i vrši upis dela u registar.


Član 7.
Na internet sajtu UAS objavljuje se i stalno ažurira deo Registra koji sadrži
01) Registracioni broj;
02) Datum upisa u registar;
03) Naslov dela arhitekture;
04) Podatke o vrsti dela arhitekture;
05) Podatke o autoru/i koautorima.


Član 8.
Iznos naknade za upis u Registar utvrđuje UO UAS.


Član 9.
Ovaj Pravilnik je usvojio UO UAS na sednici UO 23.06.2017. godine

 

ZA UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE
Milan Đurić, predsednik s.r.

 

 

 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi