Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

Prikazivanje članaka po tagu konkursi u toku

The Museum of Fine Arts in Budapest and the Városliget Zrt (City Park), property of the Hungarian State, announce four open, international, two-stage architecture competitions for the design of museum buildings within the framework of the Liget Budapest Project on the territory of the City Park Budapest.

 

PDF

 

objavljeno u vesti

 

РЕЗУЛТАТИ

jавног, отвореног, идејног, једностепеног, анонимног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса  у блоку 42 у Новом Београду

Жири је оценио ауторска конкурсна решења предата од 54 стручна тима и једногласно донео Одлуке о наградама, откупима и обештећењима, у складу са наградним фондом предвиђеним Расписом конкурса.

 

Прва награда - ауторска шифра 11306 – радна шифра 40, у износу од нето 2.300.000,00 динара

Аутор: тим proaspekt д.о.о.

Владимир Лојаница, диа,  Милан Лојаница, диа

Пројектанти: Соња Пештерац, диа, Марија Мијовић, диа

Пројектантска сарадња: Срђан Марловић, диа

Модел: Влада Лукић, м.арх.

 

Друга награда - ауторска шифра 95209 – радна шифра 38, у износу од нето 1.150.000,00 динара

Аутор: Драган Вуковић, диа

Правно лице овлашћено за заступање: Колубара инвест градња доо

 

Трећа награда није додељена

 

Додељена су четири једнаковредна откупа у износу од по нето 345.000,00 динара

 

Ауторска шифра 77855 – радна шифра 06

Ауторски тим:

Емина Савић, диа, Филип Гржетић, диа, Света Теофиловић, диг

Сарадници: Зора Шћепановић, диа, Ивона Клем, диа, Ивана Поповић, диа, Јулија Лазић, диг

Рад је рађен у Машинопројекту копринг а.д., Београд.

 

Ауторска шифра 13710 – радна шифра 15

Аутори:  Александар Леко, диа, проф.др Ратомир Врачаревић, дис

Коаутори: Милица Ламбрин, м.арх., Теа Константиновић, м.арх., Александра Праштало, м.арх.

3Д модели: Душан Ненадовић, м.арх.

Консултант за конструкцију: Иван Бојовић, диг

Консултант за пејзажну архитектуру: Весна Надаждин-Љубичић, дипа

Консултант за машинске инсталације: Радослав Галић, дим, Quiddita доо

Консултант за ППЗ: Милован Главоњић, дие, MIDVEJ MGV доо

 

Ауторска шифра 10109 – радна шифра 29

Аутори конкурсног рада: Хелена Шацка, диа, Вељко Младеновић, диа, Тамара Петровић Комленић, диа, Тијана Томашевић Зелић, диа, Милан Павићевић, дис

Сарадник: Зоран Павловић, арх.тех.

Консултанти: Зоран Рубињони, дис, Огњен Ђуровић, диа

Овлашћено правно лице за заступање: Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП

 

Ауторска шифра 75938 – радна шифра 50

Ауторски тим „КАНА Архитекти“ : Љиља Брајковић, диа, Спасоје Радомиловић, м.арх., Марина Илић,м.арх., Александра Ђорђевић, б.арх., Бојана Поповић, б.арх., Невена Балалић, б.арх.

Архитектонска визуелизација „ЕДИТ студио“ : Урош Нешић, м.арх., Игор Козић, м.арх.

Консултант за централне градске функције и урбану мобилност: доц.др Ксенија Лаловић, департман за урбанизам, Архитектонски факултет у Београду

Консултант за саобраћајне терминале: доц. др Зоран Папић, департман за саобраћај, Факултет техничких наука у Новом Саду

Макета: Александар Котевски, м.арх.

 

Додељена су два једнаковредна обештећења у износу од по нето 230.000,00 динара

 

Ауторска шифра 12221 – радна шифра 12

Аутор: Дејан Јокић, диа

Консултанти за саобраћајно решење: Иван Ђунисијевић, диг, Јован Теофиловић, возач ГСП Београд, Милан Стругаревић, возач Ласте Београд

 

Ауторска шифра 13975 – радна шифра 23

Рад је урађен у оквиру бироа NORMOTIC

Ауторски тим : Зоран Дмитровић, диа, Видоје Ђукановић, диа, Ана Јевтић, диа, Марија Радојловић, диа, Данијела Мијовић, диа

Сарадници: Ана Стакић, диа

Визуелизација: Зоран Дамјановић

Организатор: Драгана Ранчић

 

Информације  о месту и датуму отварања изложбе и дискусије  учесници конкурса  ће накнадно добити преко интернет портала Урбанистичког завода града Београда www.urbel.com/blok42konkurs и Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

 

У Београду. 30.05.2014.                                                                                                          

 

Жири конкурса:

 

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник Жирија,

Срђан Милановић, дипл.инж.арх.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП,

заменик председника Жирија

и чланови:

Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда, ЈУП

проф.др Владан Ђокић, дипл.инж.арх. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Београду, Грађевински факултет

мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

 

 

 


Град Београд

Урбанистички завод Београда ЈУП

у сарадњи са Друштвом архитеката Београда - ДАБ


расписујe

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс

за израду урбанистичко-архитектонског решења

аутобуске и железничке станице Нови Београд и

пословно комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду

 

Простор који је предмет конкурса је блок 42 у Новом Београду, између улица Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, Булевара Милутина Миланковића и улице Ђорђа Станојевића.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље технолошко - саобраћајно, урбанистичко и архитектонско решење за изградњу и уређење аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку 42, као основ за израду плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Инвеститор конкурса је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

 

Право учешћа на конкурсу имају појединци и стручни тимови из земље и иностранства који испуњавају следеће услове:

  • да аутори, дипломирани инжењери архитектуре, поседују лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије и
  • да стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуреса лиценцомодговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

 

- питања учесника конкурса                                        11.03.2014.

- одговори на питања                                                  18.03.2014.

- рок за предају радова                                               13.05.2014.

- оцењивање радова и избор добитника награда           03.06.2014.

- објављивање добитника награда од стране жирија       10.06.2014.

 

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса и терминима и месту одржавања изложбе и разговора оконкурсним радовима.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају условима конкурса изабраће се три рада за награде и три за откупе у нето износу:


- прва награда                                                                        2.300.000 рсд
- друга награда                                                                      1.150.000 рсд
- трећа награда                                                                      805.000 рсд

- три откупа од по                                                                  345.000 рсд

Жири ће доделити прву награду, при чему има право да фонд награда расподели и другачије од наведеног.Сви радови, укључујући првонаграђени, исплатом награда постају власништво расписивача и биће основ за формирање решења плана детаљне регулације.

 

Жири конкурса:

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник жирија,

Срђан Милановић, дипл.инж.арх., Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, заменик председника жирија, 

Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда,ЈУП,

проф.дрВладанЂокић, дипл.инж.арх. УниверзитетуБеограду, Архитектонскифакултет,

проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., УниверзитетуБеограду, Саобраћајни факултет,

мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., УниверзитетуБеограду, Грађевински факултет,

мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда,

мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда.

 

Конкурсни материјал:Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни Урбанистичког завода Београда, www.urbel.com/blok42konkurs, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а, III спрат, 11000 Београд, тел. 011 3230059, 011 3239754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , уз уплату у износу од 5.000,00 динара на рачун број: 355-1015085-91, Друштво архитеката Београда са назнаком „Конкурс за Блок 42 ".

 

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

 

RASPIS

PROGRAM

VAŽNA INFORMACIJA

 

PITANJA UČESNIKA I ODGOVORI ŽIRIJA

 

objavljeno u vesti
četvrtak, 10 maj 2012 12:13

Metahousing

Izložba Metahousing

International Showcase 2012

Olimpijada kulture

30.6-12.7.2012, Ambika P3, London

Organizacija: BINA, DAB, Muzej grada Beograda

 

U organizaciji Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), Društva arhitekata Beograda i Muzeja grada Beograda na Međunarodnoj izložbi arhitekture i dizajna 2012 (International Showcase 2012) u Londonu od 30. juna do 12. jula 2012. godine biće predstavljena izložba Metahousing, autora Miloša Spasića, kustosa zbirke za praistoriju Muzeja grada Beograda.

Manifestacija International Showcase 2012 deo je šireg internacionalnog kulturnog projekta Olimpijade kulture koja će tokom ovog leta u Londonu, tokom priprema i za vreme trajanja sportske Olimijade i paraolimpijskih igara objediniti prestižne događaje iz sveta kuture i umetnosti. Pokrovitelj manifestacije je Britanski savet.

Imajući u vidu značaj manifestacije, kao i mogućnost da se kultura naše zemlje predstavi u Londonu, jednom od najznačajnijih centara umetnosti u trenutku kad će oči celog sveta biti uprte u ovaj grad, BINA je odlučila da predloži upravo ovu izložbu koja predstavlja iskorak u odnosu na klasične izložbe arhitekture. Izložba  Metahousing  predstavlja autentične vrednosti ovdašnjeg graditeljskog stvaralaštva spajajući dve krajnosti, dve tačke u vremenu: praistoriju i savremeni trenutak.

Izložba Metahousing će predstaviti najprepoznatljivije, krajnje, ultimativne aspekte neolitske i savremene arhitekture Beograda. Izložba će prikazati vinčansko naselje u Stublinama sa preko 200 nadzemnih kuća, segmente novobeogradskog bloka 21 – Šest kaplara i elemente arhitekture za 21. vek – Centar za promociju nauke, Blok 39. Projekat će pokušati da prikaže vezu između pojavnosti kuća i naselja sa ideološkim, ekonomskim i socio-kulturnim konstruktima u neolitu i savremenom post-socijalističkom dobu. Izložba pokreće pitanja: Ko je gradio izložene kuće? Ko je u njima stanovao i ko stanuje? Kako je stanovanje poimano u neolitu, a kako se poima danas? Kakavi su bili i kakvi jesu odnosi između suseda? Šta je formiralo i šta formira osećaj zajednice? Kako transformacija društva utiče na razvoj kuće i izgrađene sredine? Koje potrebe čoveka treba da zadovolji dom, objekat, naselje...? Kako i zašto se rađaju naselja i zašto nestaju?

Izložba Metahousing postavlja opšte smernice za (re)interpretacije i eventualno nove načine posmatranja fizičke pojavnosti života. Konačna rešenja za neke od problema u tumačenjima praistorijskog sveta svakako su predaleko od analognih ili sličnih obrazaca ponašanja današnjice. Izložba i neće nuditi objašnjenja, definicije i tumačenja, već će postavljanjem pitanja stvoriti prostor za nova promišljanja metapojavnosti praistorijskog i savremenog života.

Izložba Metahousing je sažeta verzije projekta Metapojavnosti – materijalana kultura prasitorisjkog i savremenog doba čija je realizacija predviđena 2013. u Beogradu.

Izložba Metahousing će biti predstavljena u galeriji Univerziteta Vestminster (University of Westminster) Ambika P3, reprezentativnom izložbenom prostoru u samom centru Londona.

 

Izložbu podržali:

Grad Beograd

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

SIEPA

Centar za promociju nauke

JAT

 

Korisni linkovi:

Olimpijаdа kulture www.london2012.com/

London 2012 Festivаl festival.london2012.com/

Britаnski sаvet www.britishcouncil.org

BINA www.bina.rs/

DAB dab.rs/sr/

Muzej grаdа Beogrаdа www.mgb.org.rs/

Ambikа P3 www.p3exhibitions.com/

Centаr zа promociju nаuke www.cnti.info/

 

Najava dešavanja:

29. jun – Otvaranje za novinare

30. jun – Svečano otvaranje izložbe

5. jun – Private View

12. jun – Zatvaranje izložbe

 

 

objavljeno u Dešavanja
sreda, 09 maj 2012 10:48

Think Space 2012

 

PAST FORWARD / NAZAD UNAPRIJED


Društvo arhitekata Zagreba vam ponosno predstavlja početak drugog ciklusa Think Space programa - PAST FORWARD / NAZAD UNAPRIJED!

Ovogodišnji ciklus natječaja koji je osmislio gost kustos Adrian Lahoud nastoji se osvrnuti na recentnu arhitektonsku povijest kroz rekonstruiranje tri natječaja koja su radikalno transformirala arhitektonsku disciplinu: The Peak (Hong Kong, 1982), Yokohama Port Terminal (Yokohama, Japan, 1995) i Blur Building (Yverdon-les-bains, Švicarska, 1999). Novu seriju natječaja žirirat će upravo pobjednici na originalnim natječajima, dakle redom: Zaha Hadid, s partnerom Patrikom Schumacherom (ZHA), Alejandro Zaera-Polo (AZPA) te Ricardo Scofidio & Charles Renfro (DS+R). 

Natječajni ciklus PAST FORWARD / NAZAD UNAPRIJED nastoji otkriti nove mogućnosti u recentnoj povijesti arhitekture, vraćajući se na pojedinačne ključne trenutke transformacije discipline, osvrćući se unazad kako bismo otkrili s današnje točke gledišta, kako i koliko smo se pomakli, te u kojem smjeru.

Kao i u prethodnom Think Space natječajnom ciklusu iz 2011 godine, naglasak u ovogodišnjem ciklusu postavlja se unutar konceptualne inovativnosti u polju arhitekture. 

Rokovi:

Sva tri natječaja počinju i završavaju u isto vrijeme tako da sudionici mogu sami odlučiti na kojem natječaju će sudjelovati i da li će to biti samo jedan natječaj ili više njih.

Početak natječaja 27. travanj 2012.
Početak registracija 05. svibanj 2012.
Rana registracija do 26. lipnja 2012. 12:00 CET
Predaja radova do 17. srpnja 2012. 12:00 CET
Objava rezultata u rujnu 2012.

Nagrade:

1. nagrada 5.000 eura
2. nagrada 1.000 eura
3. nagrada    500 eura

Ocjenjivački sud zadržava pravo drugačije raspodjele nagrada i dodjele posebnih priznanja.

Registracija:

Rana registracija (05.05.2012. - 26.06.2012.): 370 kn / 50 eura
Kasna registracija (27.06.2012. - 17.06.2012.): 555 kn / 75 eura

Žiratori:

The Peak: Zaha Hadid & Patrik Schumacher (ZHA)
Yokohama Port Terminal: Alejandro Zaera-Polo (AZPA)
Blur Building: Charles Renfro & Ricardo Scofidio (DS+R)

Svaki od arhitekata djelovat će kao samostalni žirator uz asistenciju glavnog kustosa ovogodišnjeg ciklusa. Broj natječaja na kojima sudionici mogu sudjelovati nije ograničen.


Nakon završetka natječajne faze ovogodišnjeg programa, uslijedit će niz događanja na kojima će se analizirati rezultati natječaja i promišljati utjecaji i promjene koje su se dogodile u zadnjih tridesetak godina u arhitekturi. Završni skup sa svečanom dodjelom nagrada i izložbom pristiglih radova održat će se u Zagrebu od 27. do 29. rujna 2012. Putujuća izložba na kojoj će biti izloženi originalni i izvedeni projekti zajedno s pobjedničkim projektima iz Think Space ciklusa nastavit će se u galeriji Storefront for Art and Architecture u New Yorku i drugim galerijama koje ćemo uskoro objaviti.


Više informacija pronađite na novim službenim stranicama Think Space-a.

 

 

Društvo arhitekata Zagreba
Think Space program
27. travanj 2012.

objavljeno u Konkursi

Udruženje arhitekata Srbije stavlja na uvid katalog radova prispelih na konkurs za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje naselja "Rasadnik", opština Lazarevac

Katalog radova možete pogledati ovde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PD RUDARSKI BASEN „KOLUBARA“, d.o.o., Lazarevac u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije objavljuju rezultate opšteg javnog i anonimnog K O N K U R S A za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju„ RASADNIK“ u Lazarevcu

 

PRVA NAGRADA - autorska šifra 46708 – radna 03

Autorski tim: Re:A.C.T.

Grozdana Šišović, Zorica Međo, Nikola Milanović, Aleksandra Praštalo,

Dejan Milanović.

 

DRUGA NAGRADA – autorska šifra 10801 – radna 44

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a.

Projektant: Sonja Pešterac, d.i.a.

Saradnja na projektu: Marija Ćorluka-Mijović, d.i.a., Vladimir Cvejić, d.i.a., Marija Konstandinidis, d.i.a., Vuk Vučeković, d.i.a., Nikola Ilić, m.i.a., Marija Srbljak, d.i.a., Tamara Dinić, d.i.a.

Rad je rađen u okviru „proaspekt“, doo

 

TREĆA NAGRADA – autorska šifra 84321 – radna 11

Autorski tim:

Miloš Đurasinović, d.i.a., Bojana Kovač Đurasinović, d.i.a., Darija Ljubić, d.i.a.

Ivan Ljubić, d.i.a.

 

Dva jednakovredna otkupa :


Autorska šifra 12333- radna 15

Autor: 1X2STUDIO, Beograd

Doc.Zoran Abadić, d.i.a., predstavnik autorskog tima, Dušan Milovanović, d.i.a.

Jelena Bogosavljević, m.arh, Jelena Zagorac, m.arh, Milan Karaklić, student diplomskih akademskih studija – master


Autorska šifra 12358 – radna 31

Autorski tim:

Mr Božidar Manić, d.i.a., predstavnik autorskog tima, Igor Pavlović, d.i.a., Tanja Bajić, mast.inž.arh.,Mr Ana Niković, d.i.a.

Rad je rađen u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

 

Izložba konkursnih radova će biti otvorena u periodu od 02. 07 - 09.07.2012.

u prostoru biblioteke Dimitrije Tucović, Karađorđeva 57 u Lazarevcu, radnim danima od 08,30 do 20,00 časova, subota od 09,00 do 13,00 časova.

Diskusija o radovima će se održati 04.07.2012. u 18,00 časova , u biblioteci Dimitrije Tucović u Lazarevcu.

 


Rezultati javnog anonimnog urbanističko arhitektonskog kokursa

 

ZA IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO  REŠENJE KOLEKTIVNOG STANOVANJA U NASELJU „ RASADNIK“ U LAZAREVCU

 

PRVA NAGRADA

autorska šifra 46708 – radna 03

Re:A.C.T.

Grozdana Šišović, Zorica Medjo, Nikola Milanović, Aleksandra Praštalo, Dejan Milanović.

 

DRUGA NAGRADA

autorska šifra 10801 – radna 44

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a.

Projektant: : Sonja Pešterac, d.i.a.

Saradnja na projektu: Marija Ćorluka-Mijović, d.i.a., Vladimir Cvejić, d.i.a., Marija Konstandinidis, d.i.a., Vuk Vučeković, d.i.a., Nikola Ilić, m.i.a., Marija Srbljak, d.i.a., Tamara Dinić, d.i.a.

Rad je rađen u okviru „proaspekt“, doo

 

TREĆA NAGRADA

autorska šifra 84321 – radna 11

Autorski tim:

Miloš Đurasinović, d.i.a.

Bojana Kovač Đurasinović, d.i.a.

Darija Ljubić, d.i.a.

Ivan Ljubić, d.i.a.

 

DVA JEDNAKOVREDNA OTKUPA :

 

autorska šifra 12333- radna 15

Autor: 1X2STUDIO, Beograd

Doc.Zoran Abadić, d.i.a., predstavnik autorskog tima

Dušan Milovanović, d.i.a.

Jelena Bogosavljević, M.Arch

Jelena Zagorac, M.Arch

Milan Karaklić, student Diplomskih akademskih studija – Master

 

autorska šifra 12358 – radna 31

Autorski tim:

Mr Božidar Manić, d.i.a., predstavnik autorskog tima

Igor Pavlović, d.i.a.

Tanja Bajić, mast.inž.arh.

Mr Ana Niković, d.i.a.

Rad je rađen u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

 

jednoglasna  pohvala   Žirija:

Žiri smatra da je potrebno da se izdvoje i posebno pohvale konkursni  radovi koji nisu ušli u konkurenciju za nagrade i otkupe , ali su svojim iskrenim, neposrednim i savremenim projektantskim pristupom  doprineli da ukupan domet konkursa bude viši, a raspon  zastupljenih autorskih izraza širi i sadržajniji.

 

Autorska šifra 79420 – radna 27

Autori: Vuk Andrić, m.arh., Filip Zlatković, m.arh., Tatjana Ristanić, m.arh., Željko Petković, m.arh.

Predstavnik tima/sa licencom/: Slobodan Topovšek, d.i.a.

 

Autorska šifra 12425 – radna 35

Autorski tim: Ana Raković, Milorad Pejanović, Mladen Pešić, Iva Marković i Mihailo Lujak.

 

Autorska šifra 42735 – radna 38

GARD – Jelena Pucarević, M.arch, Ana Cogoljević, M.arch., Milica Ilić, M.arch., Milica Pihler, M.arch, Nevena Zelenika, M.arch

Arhitekta sa licencom Tatjana Petrov, d.i.a.

 

Autorska šifra  25896 – radna 55

Autorski tim: me.tri.ka

Aleksandra Marjanović, b.arh, Dragana Ćiprijanović, b.arh, Dunja Simović, b.arh., Katarina Mijić, b.arh, Tijana Ilić, b.arh.

Obaveštenje o izložbi u Lazarevcu i diskusiji,  učesnici na kokursu će dobiti preko web sajta i oglasa u dnevnom listu „Politika“.

 


Pitanja učesnika i odgovori Žirijavkonkursa za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu

 

I GRUPA PITANJA:

 

U raspisu konkursa ne pominju se izgledi u razmeri 1:200 kao obavezan grafički prilog. Da li se radi o omašci? Ako ne, da li učesnici ipak mogu da dostave izglede?

ODGOVOR: Da,  izgledi u razmeri 1:200 su obavezan grafički prilog.

 

Šta se podrazumeva pod pojmom „karakteristični stambeni sklop“? Da li to znači da se ne predaju osnove svih objekata? Takođe, nije jasno da li se prilaže osnova samo jednog karakterističnog sklopa, od mogućeg većeg broja sklopova za sve tri faze, ili osnove svih njih?

ODGOVOR: Da, predaju se osnove svih objekata. Ako su isti ne mora.

 

Da li formu eksel tabele potpuno slobodno određuju sami učesnici?

ODGOVOR: Da

 

Da li je potrebno predvideti parcelaciju ili je moguće celu lokaciju tretirati kao jedinstvenu parcelu?

ODGOVOR: Potrebno je predvideti minimum 3 parcele za tri faze razvoja područja.

 

U Planu detaljne regulacije stoji: „Pod terminom BRGP se podrazumeva zbir svih etaža – nadzemnih i podzemnih“ i „Koeficijent (indeks) izgrađenosti je odnos između bruto razvijene izgrađene površine svih etaža korisnog prostora i površine parcele.“ Nije jasno šta se od podzemnih prostora smatra korisnim.  Takođe, nije jasno kako se obračunavaju potkrovne etaže – da li sa 100% ili redukovano?

ODGOVOR: Prema podacima iz informacije o lokaciji .

 

Koliko poslovnog prostora treba projektovati (u m2)? Da li je moguće projektovati parking ili garažni prostor u prizemlju ili celo prizemlje treba rezervisati za poslovni prostor i stanove za invalide?

ODGOVOR: Zavisi od idejnog resenja. Garaze ne projektovati u prizemlju

 

U Planu detaljne regulacije stoji: „Prosečno parking mesto je gabarita 2,5h5,0m, a garažno mesto 2,7h5,0m“. Da li se širina od 2,7m odnosi na sva mesta u zajedničkoj garaži ili samo na ona u pojedinačnim boksovima?

ODGOVOR: Odnosi se i na parking mesta u zajednickoj garazi.

 

Da li erkeri na fasadama koje se ne poklapaju sa regulacionom linijom (npr. prema dvorištu i Ulici 2) mogu da budu veći od 1,2m?

ODGOVOR: Ne.

 

Da li je moguće projektovati ravan krov?

ODGOVOR : Ne.

 

Ukoliko se projektuje povučeni sprat, koliko najmanje on mora da bude povučen od osnovne ravni fasade (građevinske linije)?

ODGOVOR: U gabaritu zamisljene linije nagiba kose krovne ravni od  30 stepeni sa kote venca ravni glavne fasade.

 

Po Planu detaljne regulacije na parceli su predviđene dve toplotno-predajne  stanice. Da li one mogu da budu u objektu i koji su uslovi za njihovo postavljanje?

ODGOVOR: Ne.

 

Da li je potrebno projektovati lift?

ODGOVOR: Da.

 

II GRUPA PITANJA :

 

Da li se radi o socijalnom stanovanju?

ODGOVOR:  Ne .

 

Da li stanovi u drugoj i trećoj fazi treba da budu nižeg ili višeg standarda od ovih, u prvoj fazi       traženih?

ODGOVOR: Svi stanovi treba da budu ujednacenog standarda.

 

Da li je moguće izmestiti vodopostrojenje sa ugla lokacije?

ODGOVOR:  Ne.

 

Šta se planira u podrumu? Samo tehničke prostorije?garaže?ostave?

ODGOVOR:  U podrumu mogu da budu tehničke prostorije, garaže, ostave, dvonamensko skloniste..

 

Da li se i povučen ravni krov prihvata kao “potkrovlje“?(po GUP-u da!)ili se insistira na Klasičnom potkrovlju?

ODGOVOR: Ne projektovati ravan krov.

 

Da li je zaista potrebno u svim prizemnim etažama predvideti  lokale?  (Biće ih  previše, skoru 30%, a idu nauštrb stanova)

ODGOVOR:  Dato je u raspisu i programu konkursa.

 

Da li treba svaki stan da ima balkon, erker ili lođu?

ODGOVOR: Poželjno je da stanovi imaju balkon, terasu ili lođu

 

Da li se i podzemne garaže u sklopu objekata računaju u BRGP? To je neobično, I znatno smanjuje površinu za stanove... (Ako su u prizemlju, logično je, ali podzemne etaže se po GUP-u ne računaju u   BRGP)

ODGOVOR: da, isto kao i u odgovoru na pitanje I/5.

 

Da li se predviđaju  liftovi  (iako nisu potrebni po propisima)?

ODGOVOR: Da.

 

Da li se predviđaju  sušionice za rublje?

ODGOVOR:  Ne .

 

Koji vid grejanja se planira?

ODGOVOR: Gradski toplovod.

 

Da li se visina od 18 metara odnosi na sleme ili venac, i u odnosu na kotu ispred ulaza određenog objekta? (Teren je u padu, pa  je to prilično relativan  podatak...)

ODGOVOR:  Odnosi se na venac ravni glavne fasade.

 

III GRUPA PITANJA

 

Da li je konkursnim rešenjem moguće preispitati  zonu u kojoj Ulica 2 zalazi u predmetnu lokaciju, tj. da li je moguće Ulicu 2 pomeriti severoistočno ka porodičnom stanovanju, uz uključivanje zelene površine u predmetnu lokaciju i prevezivanje instalacija?

ODGOVOR: Ne.

 

Da li je striktan konkursni uslov da se podzemnoj garaži može pristupiti isključivo iz  Ulice 2, tj. da li je moguće da pomoćni-protivpožarni izlaz bude ka ulicama 1 ili 3?

ODGOVOR :  Da, nema izlaza na ulice 1 i 3.

 

IV GRUPA PITANJA

 

Kako se tretira objekat koji izlazi na dve, za spratnu visinu denivelisane ulice (Ulica  1 i  Ulica 2)? Problem je vezan za uslov da su u prizemlju lokali, a u podrumu garaza. Sta je u ovom konkretnom slucaju podrum, a sta prizemlje?

ODGOVOR :  Prema pravilniku o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koee odobrenje izdaje opštinska uprava (Sl.glasnik br. 75/2003).

 

Da li pri davanju resenja, tj. podeli na razlicite objekte treba voditi racuna o  preparcelaciji?

ODGOVOR: Da.


Da li svaki zasebni objekat mora da ima svoj kolski - garazni ulaz?

ODGOVOR:  Zavisi od rešenja. Jedna faza minimum jedna parcela minimum jedan ulaz a sve u skladu sa važećim propisima.

 

Sta znaci obavezujuca gradjevinska linija za razliku od minimalne? Da li to znaci obavezno potpuno ravnu fasadu?

ODGOVOR: Projektovati prema obavezujućoj gradjevinskoj liniji a prema informaciji o lokaciji.


Mogu li se dobiti visinske kote izvedenih ulica?

ODGOVOR: Ne. Katastarski i nivelacioni plan sadrže potrebne kote.

 

V GRUPA PITANJA

 

U raspisu konkursa navedena je ocekivana struktura stanova, a prema Uslovima i tehnickim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova iz 1984. godine. Buduci da se navedene povrsine razlikuju od povrsina datih u pomenutoj knjizi (tabela 212-2, strana 27.), pitanje je da li se u radu treba drzati povrsina iz raspisa ili povrsina iz Uslova i tehnickih normativa? Da li se pri projektovanju u svim ostalim aspektima treba drzati pomenutih propisa, odnosno da li ce se prihvatati radovi koji od njih odstupaju?

ODGOVOR: I fazu projektovati isključivo prema raspisu a II i III faza može i prema pomenutim normativima.

 

Da li je moguce varirati spratnost objekata, u skladu sa pokrenutim terenom i dispozicijom na parceli?

ODGOVOR: Moguće je.

 

Molimo tumacenje na koji nacin se i na osnovu kojeg pravilnika definiše kota "nula" u objektu, u odnosu na pokrenuti teren.

ODGOVOR:  Prema Pravilniku o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska uprava (Sl.glasnik br.75/2003)

 

Da li se poslednja etaza mora tretirati kao potkrovlje (kosi krovovi) ili moze biti i povuceni sprat (ravan krov)?

ODGOVOR: Može i povučeni sprat pod kosim krovom. ne projektovati ravan krov. Odgovor kao pod pitanjem I/10.

 

VI GRUPA PITANJA :

 

Da li je garažu moguće predvideti ispod cele parcele ? Obzirom da se I garaža planira kroz 3 faze da li je moguće predvideti naknadno funkcionalno povezivanje pojedinih faza garaže  tj. Da li je neophodno da savaka faza garaže ima svoj nezavisan ulaz-izlaz ?

ODGOVOR: Garažu nije moguće predvideti ispod cele parcele.  Garaža –(e)  svake faze mora-(ju)  da ima – (ju) svoj zaseban ulaz izlaz . Nije potrebno predvideti funkcionalno povezivanje pojedinih faza garaže.

 

Da li svaka od 3 faze treba da ima po jedno sklonište ili je dovoljno planirati jedno veće sklonište u okviru jedne od faza ?

ODGOVOR: Da, svaka od 3 faze treba da ima po jedno sklonište.

 

Da li je potrebno projektovati ostave za stanare  ?

ODGOVOR: poželjno

 

U programu projekta piše: „Stanove druge i treće faze projektovati tipski, tako da se dobiju što ekonomičniji funkcionalni i oblikovni arhitektonski sklopovi.

Garsonjera i jednosobni........33%,

Jednoiposobni i dvosobni......34%,

Dvoiposobni i trosobni........33%.”

Da li se procenti odnose na ukupan broj stanova, ili na ukupnu povšinu?

ODGOVOR : u odnosu na ukupan broj stanova

 

U kojim fazama su predviđeni trosobni stanovi i koja je njihova površina?

ODGOVOR: U II i  III fazi. Prema normativim.

 

Obzirom na spratnost objekata Po+P+3+Pk  (5 etaža )da li je potrebno predvideti lift ?

ODGOVOR: Da.

 

VII GRUPA PITANJA:

 

Da li se na objektima umesto potkrovlja može projektovati povučeni sprat ili kombinacija potkrovlja i povučenog sprata?

ODGOVOR: Može i povučeni sprat pod kosim krovom. ne projektovati ravan krov. Odgovor kao pod pitanjem I/10.

 

Da li u objektima treba predvideti liftove?

ODGOVOR: Da.

 

Koji je nivo podzemnih voda, iz PDR-a za  „Rasadnik“ i geološke karte područja date kao grafička dokumentacija reklo bi se da se radi o stabilnom terenu sa dubokim nivoom podzemnih voda ?

ODGOVOR: Teren je stabilan.

 

Da li u objektima u prizemlju treba raditi i prostor za garažiranje pored lokala i stanova za invalide?

ODGOVOR: Ne.

 

Da li je potrebno kotu prizemlja/zbog stanova za invalide i zaštite od pogleda i  provale/ projektovati na +0.90 do +1.20 m od kote terena ili kao što piše u PDR-u za  „Rasadnik“ na koti +0.45 od kote terena?

ODGOVOR: Najmanje +0.45m za stambeni prostor.

 

Da li možete da date neke bliže uslove za skloništa koja treba projektovati u objektima : da li treba raditi za svaki objekat sklonište dvonamenskog tipa u okviru samog objekta ili se može raditi blokovsko sklonište /kog kapaciteta/ u okviru samo jednog objekta? Da li namena skloništa u mirnodobskim uslovima može biti za garažiranje vozila?

ODGOVOR:  Za svaku fazu posebno dvonamensko skloniste (ostave garaža) površina prema Pravilniku o tehničkim normativima za sklonište Sl.list SFRJ br.55/83, nivo detaljnosti za idejno rešenje.

 

Da li je predviđeno formiranje stanarskih ostava?

ODGOVOR: Poželjno je.

 

Da li je potrebno trafo stanice i toplotne podstanice projektovati kao što u PDR-u piše projektovati kao zasebde objekte ili u sklopu novoprojektovanih objekata?

ODGOVOR:  Ne .

 

VIII GRUPA PITANJA

 

Da li se od nas traži da tačno definišemo granice novih parcela u okviru bloka A?

ODGOVOR:  dovoljno je iscrtati liniju parcelacije

 

Napisali ste da su garaže u podzemnim etažama, da li to znači da ih može biti više od jedne ili samo jedna i da li mogu da se povežu podzemne etaže sa ostalim fazama gradnje (druga i treca faza)?

ODGOVOR:  Garažu nije moguće predvideti ispod cele parcele.  Garaža –(e)  svake faze mora-(ju)  da ima – (ju) svoj zaseban ulaz izlaz . Nije potrebno predvideti funkcionalno povezivanje pojedinih faza garaže. Kao odgovor na pitanje

VI/1.

 

Da li se objekti iz jedne faze mogu posmatrati kao kompleks sa zajedničkim prizemljem/platoom i zgradama kao lamelama?

ODGOVOR: Mogu.

 

Napisali ste da je RBGP 19460m2 za celu parcelu A (1885/1), da li to znači,  pošto je fazna gradnja, da je za prvu fazu RBGP trecina predhodno navedene? 

ODGOVOR: I faza je tačno definisana raspisom i programom konkursa.

 

U slučaju da radimo projekat tako da nam potkrovlje bude sa ravnim krovom, tj sa uvučenom fasadom, kako računati kotu venca?  Valjda je to naš zakon vrlo nevešto objasnio...

ODGOVOR: U gabaritu zamisljene linije nagiba kose krovne ravni,  od  30 stepeni sa kote venca ravni glavne fasade. Kao odgovor na pitanje I/10.

 

IX GRUPA PITANJA

 

Imamo pitanje u vezi procentualnog rasporedaza garsonjere, jednosobne i dvosobne stanove vezane za drugu i trecu fazu izgradnje. Garsonjere i jednosobni 33%, jednoiposobni i dvosobni 33% i dvoiposobni i trosobni 34%. Da li se taj procentualni odnos, odnosi na broj stanova ili koliko procentualno povrsine ovi stanovi treba da zauzmu u buducim objektima?

ODGOVOR: Odnosi se na broj stanova.

 

Pitanje u vezi lokacije  5-6 (deo koji je predvidjen za zelenilo i oko kojeg ide ulica 2), da li treba i tu lokaciju da sredimo sto se tice zelenila i mobilijara?

ODGOVOR:  Ne.

 

Da li je pozeljno da sve tri zgrade budu iste, posto je to mozda i najekonomicnije resenje? 

ODGOVOR:  Može a ne mora.

 

X GRUPA PITANJA:

 

Da li je moguće dobiti ažuriranu katastarsko-topografsku podlogu obzirom da je situacija na terenu bitno izmenjena, pogotovu između  ulice 1 i ulice 2. Nedostaju izvedeni priključci za toplifikaciju, kao i bandere duž ulice Kolubarski trg.

ODGOVOR: Ovi podaci nisu neophodni za traženo idejno rešenje.

 

Da li je moguce dobiti u elektronskom obliku geodetski snimak sa jasno ucrtanom parcelom, planiranim saobracajnicama i gradjevinskim i regulacionim linijama, obzirm da sada između teksta i grafike postoji izvesno neslaganje?

ODGOVOR: Sve potrebne podloge u elektronskom obliku su date.

 

Da li može da se dobije „ortofoto 1“, obzirom da je na CD-u u programu konkursa dat samo „ortofoto 2“

ODGOVOR: „ortofoto 2“ je važeći .

 

Da li može da se dobije prikaz faznosti izgradnje koji se pominje na strani 46 PDR-a gde se jasno kaže: „Napomena: U grafičkom prilogu br.05 "Plan namene površina" grafički je prikazana faznost za odgovarajuće namene.” Takođe bi bilo dobro da se u ovom prilogu pojave i sve oznake blokova i sl. koje se pominju u tektu PDR-a i raspisu konkursa.

ODGOVOR: Dovoljni su podaci dati u raspisu i programu  konkursa.

 

Da li je (Sut)/Po + P + 3 + Pk obavezna spratnost za sve zgrade, što bi se moglo shvatiti iz Programa konkursa, ili je to maksimalna spratnost koja se ne sme preći, kako je to napisano u Informaciji o lokaciji, što bi značilo da je moguća i niža spratnost?

ODGOVOR: Sut/Po + P + 3 + Pk je maksimalna spratnost.

 

Na kojoj spratnosti se sada planiraju liftovska postrojenja? Da li se za zgrade (Sut)/Po + P + 3 + Pk računa na liftove?

ODGOVOR: da, planirati liftove

 

Da li situaciono rešenje treba ili može ili je poželjno da obuhvati i zelenu površinu unutar „U“ završetka ulice 2, ili je to ostavljeno na volju konkurentu, ili se ta površina ne obrađuje jer nije u granici konkursa?

ODGOVOR: Ne !

 

Kakve su odlike porodica koje će biti useljene u deo stanova zbog raseljavanja usled eksproprijacije (stare - mlade, seoske - prigradske, male – višečlane, siromašne – srednje imućne, ...)? Koliki je okvirni broj ovakvih porodica?

ODGOVOR:  Ove informacije nisu bitne za konkurs.

 

Nije jasna struktura stanova za osobe sa posebnim potrebama u prizemlju vec samo 10% povrsine prizemlja. Da li su to stanovi garsonjere, jenosobni ili ....?  Da li ovi stanovi ulaze u ukupan obracun trazenih stanova ?

ODGOVOR: Struktura stanova za osobe sa posebnim potrebama nije definisana ali se preporučuje da se ne projektuju garsonjere. Da,  ulaze u ukupan broj stanova.

 

Da li je pridržavanje standarda iz 1983 za stanove obavezno, što bi se moglo shvatiti iz raspisa sa sajta, ili nije obavezno obzirom da se to ne pominje ni u Programu konkursa niti u Informaciji o lokaciji?

ODGOVOR: Nije.

 

Na koji se standard opremanja (završna obrada, spoljna, unutrašnja, kuhinja, kupatilo, itd) računa? Skroman, srednji, luksuzan?

ODGOVOR: Unutrašnja oprema standardna. Spoljna završna obrada racionalna.

 

Na terenu su izvedeni priključci za toplifikaciju, a u podlogama za konkurs ovi priključci nisu naznačeni. Da li je obavezno poštovanje izvedenih priključaka ili ne?

ODGOVOR: Ovi podaci nisu neophodni za traženo idejno rešenje. Odgovor kao na pitanje  X/1.

 

Da li je moguće da se utrošak toplote iz toplovoda obračunava prema stvarnoj potrošnji, a ne prema m2 stana?

ODGOVOR : Pitanje nije u vezi sa Raspisom , odnosno temom konkursa.

 

Da li postoji sugestija za količinu poslovnog prostora u prizemlju, ili je konkurentu dozvoljeno da tu količinu sam odredi?

ODGOVOR:  Konkurent sam određuje.

 

Da li je u ukupnom zbiru opredljujuca maximalna brgp 19460 m2 ili zadati broj stanova i to prva faza 70 stanova a druge dve slicno tj ukupno 70x3=210 stanova?

ODGOVOR: U okviru max BRGP treba projektovati zadati broj stanova.

 

Da li je moguće da se prostor (odnosno traka) izmedju trotoara i građevinske linije koristi za parkinge?

ODGOVOR: Ne !

 

XI GRUPA PITANJA :

 

Koja je minimalna prihvatljiva bruto razvijena povrsina? Na osnovu iskustava sa   prethodna dva tematski slicna konkursa, za naselje Ivana Ribara i stambni kompleks u Ovci, vidimo da su nagradjeni uglavnom radovi koji ni priblizno ne zadovoljavaju uslov maksimalne izgradjenosti parcele. Logicno je i to da su takva resenja kvalitetnija. Smatramo da je korektno da se ziri po ovom pitanju unapred izjasni kako bi na konkurs pristiglo vise kvalitetnih resenja i kako bi se smanjila mogucnost manipulacije pri dodeli nagrada. Molimo raspisivaca da ovaj put zastiti interes ucesnika konkursa time sto ce se po ovom pitanju precizirati projektni zadatak.

ODGOVOR: U okviru max BRGP treba projektovati zadati broj stanova.

 

U raspisu konkursa ne postoji stavka o tome ko ne sme da ucestvuje na konkursu.  Da li to znaci da svako ima pravo ucesca, bez izuzetaka. Molimo za precizan odgovor.

ODGOVOR: Konkurs je raspisan u skladu sa važećim Pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma UAS- a i DAB- a.

 

Da li pravo ucesca na konkursu imaju clanovi upravnih odbora DABa i UASa? Ukoliko imaju, molimo za obrazlozenje, buduci da je jasno da su tokom pripreme konkursa, koja traje nekoliko meseci unazad, clanovi upravnog odbora vec duze vreme imali uvid u temu, podatke o uslovima, lokaciji i zahtevima investitora, a neki od njih i direktne kontakte sa investitorima, pa su samim tim u nesumnjivo neravnopravnom - povlascenom polozaju u odnosu na ostale ucesnike konkursa.

ODGOVOR: Konkurs je raspisan u skladu sa važećim pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma UAS- a i DAB-a.

 

Da li je moguce da nam dostavite gradjevinske linije u dwg formatu?

ODGOVOR: Nije moguće.

 

U raspisu stoji da ce biti organizovana izlozba i odstampan katalog sa svim radovima. U prethodna dva slucaja - za konkurse u dr Ivana Ribara i Ovcu, nije bilo izlozbe, ni diskusije a ni odstampanog kataloga. Ako udruzenje arhitekata ne moze, da li neko od clanova zirija (na primer predsednik) moze licno da garantuje da ce se sve ovo ovoga puta desiti.

ODGOVOR:  Konkurs ce biti sproveden prema Raspisu i Programu konkursa.

 

XII GRUPA PITANJA

 

Da li kao granicu parcele uzeti katastarsko ili fakticko stanje?

ODGOVOR: Katastarsko stanje

 

Da li podzemni parking moze da zahvata i podrum zgrada?

ODGOVOR: Da.

 

XIII GRUPA PITANJA

 

Da li postoji mogućnost formiranja slobodnostojećih objekata (gde bi svaki slobodnostojeći objekat predstavljao jednu fazu, tj . jednu arhitektonsko-funkcionlanu celinu) na predmetnoj parceli ili je obavezujuće da  kompleks  višeporodičnog stanovanja bude organizovan kao objekti u nizu?

ODGOVOR:  Postoji mogućnost, zavisno od projektnog rešenja

 

Ukoliko postoji mogućnost da se kompleks višeporodičnog stanovanja organizuje u  vidu slobodnostojećih objekata, koliko je minimalno rastojanje između pomenutih (slobodnostojećih) objekata? da li je dovoljno 9m kao polovina   maksimalno dozvoljene visine ili dolazi u obzir da se smanji na 4m ukoliko nema otvora na bocnim stranama?

ODGOVOR:  Minimalna polovina visine višeg objekta.

 

Ukoliko se formiraju slobodnostojeci  objekti da li svaki mora biti na svojoj parceli   Pmin 600m2  ili je moguce da na jednboj parceli bude vise slobodnostojecih objekata?

ODGOVOR: Zavisi od projektnog rešenja.

 

Sta znaci da se u I fazi obuhvati i glavni infrastrukturni razvod kompleksa u smislu  koliko to detaljno treba uraditi?

ODGOVOR: Nivo idejnog rešenja. Pogledati i odgovor na pitanje  X/1.

 

Da li trosobni stanovi mogu biti i u prvoj fazi s obzirom da se u nabrojanoj strukturi  uopste ne pominju i nema definicije kvadrature a  druga i treca faza bi  trebalo da budu tipske?

ODGOVOR: U prvoj fazi nema trosobnih stanova.

 

Bruto razvijena gradjevinska povrsina- definicija iz zakona o planiranju i izgradnji:bruto razvijena građevinska površina jeste zbir površina svih nadzemnih etaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta - spoljne mere obodnih zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama); -definicija iz plana detaljne regulacije "rasadnik": Pod terminom BRGP se podrazumeva zbir svih etaža – nadzemnih i podzemnih. Molim razjasnite kojom definicijom da se vodimo jer bitno utice na maksimalni stepen  tj indeks izgradjenosti i zauzeca jer ako se vodimo drugom definicijom maksimalni indeks zauzeca oko 34%?

ODGOVOR: Prema informaciji o lokaciji .

 

Koliko je obavezujuce ispostovati da su faze priblizno jednake po povrsinama?

ODGOVOR: I faza je obavezujuća prema raspisu a druge dve približno jednake međusobno.

 

Da li svaki objekat mora imati svoje skloniste, s obzirom da je definisano da mora biti  u sklopu podrumskog prostora?ili moze biti zajednicko skloniste za vise objekata?

ODGOVOR:  Za svaku fazu posebno dvonamensko skloniste (ostave garaža) površina prema Pravilniku o tehničkim normativima za sklonište Sl.list SFRJ br.55/83, nivo detaljnosti za idejno rešenje.

 

Sto se tice grafickih priloga-da li je potrebno dodati  izglede objekata posto nisu  navedeni izuzev u situaciji u 1:500?

ODGOVOR: Da. izgledi u razmeri 1:200 su obavezan grafički prilog,  odgovor kao pod pitanjem     I-1.

 

XIV GRUPA PITANJA

 

Da li je prihvatljivo parkiranje uz ulice u izgradnji i uz ulicu 2 .

ODGOVOR:  Isključivo u okviru građevinske parcele.

 

Da li se očekuje predlog parcelacije odnosno da li je procenat zauzetosti za celu zonu ili u odnosu na parcele koje bi se dodelile pojedinim objektima.

ODGOVOR:  Urbanistički parametri se odnose na datu lokacfiju, a samim tim i za svaku fazu posebno. Svaka faza / novoformirana građevinska parcela/ treba da zadovolji urbanističke parametre date u Informaciji o lokaciji.

 

Da li mogu prepusti na spratovima preko linije dozvoljene gradnje.

ODGOVOR: Da. 

 

Šta se , po strukturi prostorija smatra dvoipospobnim a šta jednoiposobnim stanovima

ODGOVOR: Opisi se nalaze Uslovima i tehnickim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova iz 1984. godine.

 

Da li su krovovi definisani kao ravni , kosi , složeni , sa ili bez nadzidka.

ODGOVOR: Ne projektovati ravne krovove.

 

Koji procenat vozila treba smestiti u garaže , obzirom da po strukturi stanovi ne nagoveštavaju visok standard.

ODGOVOR: 50% .

 

Koliko poslovnog prostora u prizemljima.

ODGOVOR: Nije definisano.

 

Da li su potrebne stanarske ostave.

ODGOVOR: Poželjno je.

 

Da li smatrate da je vreme potrebno za izradu rešenja dovoljno dobro odmereno , da li treba dati više vremena.

ODGOVOR: Pridržavati se  Raspisa konkursa.

 

XV GRUPA PITANJA :

 

U raspisu konkursa pise da jednoiposobni stan treba da ima kvadraturu oko 41 m2,dok dvosobni stan treba da ima cak 63 m2. Da li je u pitanju numericka greska s obzirom na veliku raziku u kvadraturi ova dva tipa stana?

ODGOVOR: Nije greška.

 

Da li treba projektovati lift u objektima, s obzirom da ima 4 nadzemne etaže?

ODGOVOR: Da .

 

XVI GRUPA PITANJA:

 

Da li postoji mogućnost formiranja slobodnostojećih objekata (gde bi svaki slobodnostojeći objekat predstavljao jednu fazu, tj . jednu arhitektonsko-funkcionlanu celinu) na predmetnoj parceli ili je obavezujuće da  kompleks  višeporodičnog stanovanja bude organizovan kao objekti u nizu?

ODGOVOR: Da,  postoji mogućnost.

 

Ukoliko postoji mogućnost da se kompleks višeporodičnog stanovanja organizuje u  vidu slobodnostojećih objekata, koliko je minimalno rastojanje između pomenutih (slobodnostojećih) objekata?

ODGOVOR: Minimalna polovina visine višeg objekta, kao odgovor na pitanje XIII/2.

 

XVII  GRUPA PITANJA:

 

Koji tip stanova se zahteva za osobe sa posebnim potrebama (jednosoban, garsonjera, dvosoban..) ?

ODGOVOR: Struktura stanova za osobe sa posebnim potrebama nije definisana ali se ne preporučuje da se  projektuju garsonjere.

 

Da li se potkrovlje (Pk) takodje predvidja za stanovanje?

ODGOVOR: Da .

 

Da li se moze projektovati ravan zeleni krov?

ODGOVOR: Ne .

 

XVIII GRUPA PITANJA:

 

Buduci da je situacija jedini graficki prilog na kome se moze prikazati i urbanisticko resenje, pitanje je koliko detaljno raditi i prikazati segmente urbanistickog projekta poput formiranja gradjevinskih parcela i mesta prikljucaka na infrastrukturnu mrezu.

ODGOVOR: Shodno razmeri.

 

U Beogradu , 27.04.2012.                                                                               

Žiri  konkursa:

Milan Vujović, dipl.inž.arh.,s.r.  

Ivana Milinković, dipl.inž.arh., s.r.

Jelenko Mićić, dipl.inž.rud.,s.r.

Živojin Kara-Pešić,  dipl.inž.arh., s.r.

Slavica Pilipović - Jendrišek, dipl.inž.arh., s.r.

Ružica Sarić, dipl.inž.arh., s.r.

Dragan Marinčić, dipl.inž.arh , s.r.  

 

 


 

PD RUDARSKI BASEN „KOLUBARA“, d.o.o., Lаzаrevаc u sаrаdnji sа UDRUŽENJEM  ARHITEKATA SRBIJE

RASPISUJE

JAVNI ANONIMNI URBANISTIČKO ARHITEKTONSKI KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO REŠENJE

KOLEKTIVNOG STANOVANJA U NASELJU „ RASADNIK“ U LAZAREVCU

Lаzrevаc,  09. аpril  2012. godine

 

RASPIS KONKURSA

 

1.OPŠTI USLOVI

Nаručilаc:                 

PD RUDARSKI BASEN „KOLUBARA“, d.o.o., Lаzаrevаc

Korisnik – ( rаspisivаč ):

PD RUDARSKI BASEN „KOLUBARA“, d.o.o., Lаzаrevаc

Ovlаšćeni  predstаvnik korisnikа  - ( orgаnizаtor ) : 

Udruženje аrhitekаtа Srbije

 

Kаrаkter konkursа

Po vrsti konkurs je opšti jаvni.

Premа zаdаtku konkurs je  projektni.

Po obliku konkurs je jednostepeni.

Premа nаčinu i predаji rаdа konkurs je аnonimni.

 

Predmet konkursа

Predmet konkursа je idejno urbаnističko аrhitektonsko rešenje zа izgrаdnju višeporodičnog stаmbenog kompleksа u nаselju „Rаsаdnik“ u Lаzаrevcu.

Cilj izrаde konkursа je dа se kroz jаvno profesionаlno nаdmetаnje pribаvi nаjkvаlitetnije i nаjrаcionаlnije rešenje zа izgrаdnju  stаnovа koji su delom nаmenjeni preseljenju domаćinstаvа usled eksproprijаcije koje vrši PD RB Kolubаrа Lаzаrevаc.

 

Konkursni uslovi

Konkurs je rаspisаn u sklаdu sа Prаvilnikom o sprovođenju konkursа iz oblаsti аrhitekture i urbаnizmа Udruženjа аrhitekаtа Srbije i Društvа аrhitekаtа Beogrаdа.

Predаjom rаdа svаki učesnik prihvаtа propozicije ovog konkursа.

Prаvo učešćа nа konkursu imаju svа prаvnа i fizičkа licа, člаnovi strukovnih orgаnizаcijа аrhitekаtа i urbаnistа Republike Srbije.

Svаki učesnik, аutor ili аutorski tim, morа imаti ovlаšćeno lice kаo predstаvnikа koji je nosilаc licence odgovornog projektаntа / licencа 300 hhhh hh / .

 

Podloge

 

Konkursni materijal učesnici  mogu podići ili naručiti ( svakog radnog dana od  09,00 do 15,00 časova )   , kod Udruženja arhitekata Srbije , ulica Kneza Miloša 7a, Beograd, uz uplatu iznosa od 1.500,00 dinara na račun broj: 160-358434-19, sa naznakom „Konkurs  za Lazarevac“.

Nа konkursu mogu učestvovаti sаmo oni аutori koji su zvаnično podigli originаlne podloge.

 

2.SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obаvezni dа u okviru konkursа dostаve sledeću dokumentаciju:

 

2.1. Grаfički prilozi

- situаcijа – urbаnističko rešenje zone konkursа sа osnovаmа prizemljа

  objekаtа,  pаrterno rešenje sа relevаntnim presecimа – izgledimа koji

  prikаzuju i visinske gаbаrite delovа susednih objekаtа

 ( fizičkа strukturа  - dаti poprečni presek )………………………R  = 1 :  500

- prostorni prikаz urbаnističko – аrhitektonske celine  

 (аksonometrijа, izometrijа, perspektivа, fotogrаfijа mаkete, 3D model )

- osnove prizemljа kаrаkterističnih stаmbenih sklopovа ............R =  1 : 200

- osnove etаžа kаrаkterističnog stаmbenog sklopа ........................R = 1 :  200

- preseci kаrаkterističnog stаmbenog sklopа .................................R = 1 :  200

- osnove svih tipovа stаnovа (zа sve tri fаze) …………………… R =  1 :    50

- detаlj fаsаde objektа od temeljа do krovа  sа prikаzom

  mаterijаlizаcije objektа...................................................................R = 1 :    50

 

2.2. Tаbelаrni prikаz dobijenih strukturа i kvаdrаturа stаnovа, kаo i   procentuаlno učešće svаkog tipа stаnа u odnosu nа ukupаn broj stаnovа / popunjenа eksel *xls tаbelа koju učesnici sаmi dostаvljаju  u prilogu /.

 

3. OPREMA KONKURSNOG RADA

 

3.1. Grаfički prilozi se dostаvljаju nа listovimа formаtа 100 / 70 cm, u 1  primerku . Tekstuаlno obrаzloženje ( sа tаbelаrnim prikаzom)  se dаje u 8  / osаm / primerаkа sveske A3 formаtа.  Listovi se ne kаširаju i ne sаvijаju u rolnu.

3.2. Svi listovi morаju biti oznаčeni šifrom od pet brojevа u gornjem desnom uglu.

3.3. Listovi trebа dа budu oznаčeni rednim brojevimа u donjem desnom uglu.

3.4. Konkursni elаborаt morа biti upаkovаn u neprozirnu  mаpu nа čijoj  unutrаšnjoj  strаni morа biti spisаk svih prilogа. Nа omotu se nаlаzi sаmo šifrа.

3.5. Uz rаd se prilаžu dve koverte sа šifrom u gornjem desnom uglu. Prvа kovertа je sа nаznаkom „AUTOR“ sа podаcimа o аutoru i licencom odgovornog projektаntа – аutorа ili predstаvnikа аutorskog timа i izjаvom o prihvаtаnju uslovа konkursа  kаo i sа procentuаlnom rаspodelom sredstаvа od nаgrаde аko imа više od jednog аutorа.  Drugа kovertа sа nаznаkom „ PODACI ZA KONTAKT“ , sаglаsnost dа se nа izložbi rаdovа i kаtаlogu objаvi ime аutorа u slučаju dа nije među nаgrаđenimа.

      CD  zа potrebe štаmpe kаtаlogа: nа CD-u nаprаviti folder " zа štаmpu"- sаdržаj folderа zа štаmpu:

      - sve priloge smаnjiti proporcionаlno nа A3 formаt

      - snimiti kаo jpg.

      - rezolucija 300 dpi

      - RGB mode.

 

4. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UČESNICIMA

    - Rаspis sа Propozicijаmа

    - U elektronskoj formi :

    - Plаn detаljne regulаcije „Rаsаdnik“ u Lаzаrevcu u pdf formаtu;

    - Plаn generаlne regulаcije delа grаdskog nаseljа Lаzаrevаc u pdf formаtu  (plаn detаljne regulаcije i plаn generаlne regulаcije dostаvljа se informаtivno, rаdi boljeg sаgledаvаnjа šireg područjа);

    - Položаj lokаcije u grаdskom nаselju Lаzаrevаc (аerofoto snimаk iz 2010.godine) u pdf formаtu;

    - Kаtаstаrsko – topogrаfski plаn u dwg formаtu.

    - U аnаlognoj formi :

    - Fotokopiju Informаcije o lokаciji broj: III-03 , broj: 350-98/2011, od 31.03.2011.godine;

    - Fotokopiju kopije plаnа;

    - Projektni zаdаtаk sа približno tаčnim brojem i strukturom stаnovа zа sve tri fаze

    - Plаn podzemnih instаlаcijа.

 

Konkurs počinje dа teče od 09.04.2012. godine.

 

Rok zа predаju rаdovа je   06.06.2012. godine do 15,00 čаsovа u prostorijаmа Udruženjа аrhitekаtа Srbije , ulicа Knezа Milošа 7a/III, Beogrаd.

Rаdovi poslаti poštom morаju stići nа аdresu Udruženjа  аrhitekаtа Srbije  do   06.06.2012 do 15,00 čаsovа.  Rаdovi koji su poslаti nаkon ovog rokа neće biti rаzmаtrаni.

Učesnici mogu postаvljаti pitаnjа Žiriju do 23.04.2012.godine. Postаvljenа pitаnjа slаti nа e mаil аdresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili nа fаks broj: 011 3239 754.

Odgovore Žirijа nа postаvljenа pitаnjа rаspisivаč će poslаti svim učesnicimа  do   27.04.2012.godine i biće postаvljeni nа veb sаjt Udruženjа аrhitekаtа Srbije www.u-a-s.rs. .

 

Ukoliko su učesnici zаinteresovаni moguć je i orgаnizovаn obilаzаk

predmetne lokаcije  u Lаzаrevcu. Zаjednički obilаzаk lokаcije  biće

orgаnizovаn dаnа 26.04.2012. godine, ukoliko se do 23.04.2012. prijаvi

nаjmаnje 15 učesnikа,  nа telefone Udruženjа аrhitekаtа Srbije 011/3230-059 ili 011/3239 754.

 

Žiri će zаvršiti sа donošenjem odluke o nаjboljim rаdovimа do

15.06.2012.godine.

Održаvаnje izložbe rаdovа sа kаtаlogom , od 25.06.2012. o čemu će učesnici biti nаknаdno obаvešteni.

 

6. NAGRADE

6.1. Ukoliko do utvrđenog rokа pristigne nаjmаnje 10  rаdovа koji odgovаrаju propozicijаmа konkursа dodeliće se sledeće nаgrаde u neto iznosu:

Prvа nаgrаdа .................................................................................500.000,00 din.

Drugа nаgrаdа .............................................................................. 300.000,00  din.

Trećа nаgrаdа ................................................................................200.000,00 din.

Dvа otkupа od po ............................................................................100.000,00 din.

6.2. Žiri će rаspodelu nаgrаdа i otkupа   izvršiti u sklаdu sа Rаspisom konkursа sа mogućnošću i drugаčije rаspodele nаgrаdа u okviru predviđenog nаgrаdnog fondа, а u svemu premа odredbаmа  Prаvilnikа o konkursimа iz oblаsti аrhitekture i urbаnizmа.

 

7. ŽIRI KONKURSA:

- Milаn Vujović, dipl.inž.аrh., predstаvnik Udruženjа аrhitekаtа Srbije, predsednik Žirijа  

- Ivаnа Milinković, dipl.inž.аrh., predstаvnicа PD Rudаrski bаsen  „Kolubаrа“, zаmenicа predsednikа Žirijа

i člаnovi:

- Jelenko Mićić, dipl.inž.rud., pomoćnik direktorа zа investicije, rаzvoj i unаpređenje proizvodnje, predstаvnik PD Rudаrski bаsen  „Kolubаrа“

- Živojin Kаrа-Pešić,  dipl.inž.аrh., predstаvnik Društvа аrhitekаtа Beogrаdа

- Slаvicа Pilipović - Jendrišek, dipl.inž.аrh., predstаvnicа PD Rudаrski bаsen  „Kolubаrа

- Ružicа Sаrić, dipl.inž.аrh., predstаvnicа  Društvа аrhitekаtа Beogrаdа

- Drаgаn Mаrinčić, dipl.inž.аrh , predstаvnik Udruženjа аrhitekаtа Srbije  

Izvestioci:

1.Vesnа Lаzić, dipl.inž.аrh.

2.Drаgаnа Ječmenicа, dipl.inž.аrh.

 

8. RAD  ŽIRIJA I KRITERIJUMI

Žiri će vrednovаti konkursne rаdove premа sledećim okvirnim  kriterijumimа:

- Poštovаnje  uslovа rаspisа i  progrаmа konkursа ;

- Prostorno oblikovаnje i odnos  premа okruženju;

- Funkcionаlnost rešenjа ;

- Rаcionаlnost i ekonomičnost ponuđenog rešenjа.

Žiri neće rаzmаtrаti rаdove koji su odstupili od Propozicijа i Progrаmа   konkursа.

 

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

Prvonаgrаđeni rаd stiče prаvo dаljeg učestvovаnjа u rаzrаdi projektne dokumentаcije.

Investitor će izrаdu glаvnog izvođаčkog projektа  poveriti projektnoj orgаnizаciji, kojа će biti u obаvezi dа u rаzrаdu projektne dokumentаcije uključi dobitnikа prvonаgrаđenog rešenjа. 

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

U slučаju sporа nаdležnа je аrbitrаžnа komisijа Udruženjа  аrhitekаtа Srbije

U drugom stepenu nаdležnosti je Sud čаsti Udruženjа аrhitekаtа Srbije.

U trećem stepenu nаdležаn je redovni sud .

U Lаzаrevcu,09.04.2012. godine                                                      

 

Žiri konkursа:

Milаn Vujović, dipl.inž.аrh., 

predsednik Žirijа, s.r.  

 

Ivаnа Milinković, dipl.inž.аrh.,

zаmenicа predsednikа Žirijа, s.r.

i člаnovi:

Jelenko Mićić, dipl.inž.rud.,s.r.

Živojin Kаrа-Pešić,  dipl.inž.аrh., s.r.

Slаvicа Pilipović - Jendrišek, dipl.inž.аrh., s.r.

Ružicа Sаrić, dipl.inž.аrh., s.r.

Drаgаn Mаrinčić, dipl.inž.аrh , s.r.  

 

 


 

 

 

Udruženje аrhitekаtа Srbije

Knezа Milošа 7/ III

Beogrаd

 

PROGRAMSKI ELEMENTI

KONKURSA ZA IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO REŠENJE KOLEKTIVNOG STANOVANJA U NASELJU RASADNIK U LAZAREVCU

PREDMET, CILJ I OBUHVAT KONKURSA

 

Predmet konkursа je idejno urbаnističko аrhitektonsko rešenje zа izgrаdnju višeporodičnog stаmbenog kompleksа u nаselju „Rаsаdnik“, nа formirаnoj kаtаstаrskoj pаrceli br.1885/1 K.O. Lаzаrevаc, površine 9.730m2  .

Cilj izrаde konkursа je dа se kroz jаvno profesionаlno nаdmetаnje pribаvi nаjkvаlitetnije i nаjrаcionаlnije rešenje zа izgrаdnju  stаnovа koji su delom nаmenjeni preseljenju domаćinstаvа usled eksproprijаcije koje vrši PD RB Kolubаrа Lаzаrevаc.

Sаobrаćаjnice u neposrednom okruženju su:

Kolubаrski Trg (jugo-zаpаdnа grаnicа),

Ulicа 1 (severo-zаpаdnа grаnicа),

Ulice 2 (severo-istočnа grаnicа),

Ulicа 3 (jugo-istočnа grаnicа). 

Kolski pristup nа predmetnu pаrcelu moguće je ostvаriti jedino preko sаobrаćаjnice br. 2.

Stаmbenim kompleksom predvideti mаksimаlni kаpаcitet izgrаđenosti premа urbаnističkim pаrаmetrimа izdаtim u Informаciji o lokаciji (III – 03 Broj: 350 – 98/2011, od 31.03.2011. godine) . Predviđenа je sprаtnost (Sut ili) Po+P+3+Pk, pа je mogućа rаzvijenа grаđevinskа površinа BRGP objekаtа iznosi do19.460,0m².

Predvideti fаznu grаdnju, i to tri nezаvisno аrhitektonsko – funkcionаlne celine .Prvа fаzа trebа dа sаdrži 70 stаnovа i ostаle dve trebа dа budu približno jednаke sа pripаdаjućim spoljnim uređenjem. U okviru prve fаze obuhvаtiti i glаvni infrаstrukturni rаzvod kompleksа.

Premа pаrаmetrimа zаdаtim u Informаciji o lokаciji (III – 03 Broj: 350 – 98/2011, od 31.03.2011. godine) predviđeni su objekаti zа višeporodično stаnovаnje sprаtnosti  (Sut ili) Po+P+3+Pk

U okviru svаke fаze predvideti pripаdаjući broj pаrking odnosno gаrаžnih mestа. Gаrаže orgаnizovаti u podzemnim etаžаmа, sа neophodnim prostorom zа sklonište а u svemu premа Prаvilniku o tehničkim normаtivimа zа skloništа . Skloništа mogu biti dvonаmenskog kаrаkterа. Gаrаžni prostor orgаnizovаti tаko dа zаdovolji minimаlno 50% neophodnih  mestа zа pаrkirаnje premа normаtivimа zа izgrаdnju pаrking površinа i to  zа stаnovаnje, :  1PM/stаnu i zа  poslovаnje: 1PM/70.

U prizemlju orgаnizovаti poslovni prostor, а 10% površine prizemljа nаmeniti stаnovimа zа osobe sа posebnim potrebаmа.

Nа osnovu uslovа i tehničkih normаtivа zа projektovаnje stаmbenih zgrаdа i stаnovа (Sl.list grаdа Beogrаdа br.32/83)  zа prvu fаzu potrebno je isprojektovаti minimum:

Gаrsonjerа (minimalne kvаdrаture 24m2)........18

Jednosobаn ( oko 35m2) ........14

Jednoiposobаn (oko 41m2)........14

Dvosobаn (oko 63m2)........16

Dvoiposobаn (oko 75m2)........8

Stаnove druge i treće fаze projektovаti tipski, tаko dа se dobiju što ekonomičniji funkcionаlni i oblikovni аrhitektonski sklopovi.

Gаrsonjerа i jednosobni........33%

Jednoiposobni i dvosobni......34%

Dvoiposobni i trosobni........33%

Visinskom regulаcijom kompleksа mаksimаlno iskoristiti prednosti prirodnih kаrаkteristikа i potencijаl lokаcije.

U Lаzаrevcu, mаrt 2012. god.

objavljeno u Konkursi
utorak, 02 februar 2010 00:00

Autorski konkurs kompanije Novosti

 

Kompanija "Novosti" a.d. Radi podsticanja najvećih dostignuća u arhitektonskom stvaralaštvu, u skladu sa odlukom i pravilnikom koju je doneo Upravni odbor Kompanije, raspisuje osmi

AUTORSKI KONKURS ZA ARHITEKTURU 2011.

Pravo učešća na konkursu imaju domaći autori dela izvedenih na teritoriji Srbije i u inostranstvu. Svi radovi koji konkurišu za najbolje izvedeno arhitektonsko delo i za najuspešniji studentski rad, predstavljaju se crtežima i fotografijama u boji na formatu A3. Studentski radovi predaju se pod šifrom u posebno zapečaćenim kovertama sa priloženim podacima (ime, prezime, kontakt tel.i e-mail adresa).

Konkurs traje od 1. Februara do 1. Marta 2012 godine

Nagrade:

Za najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2011. biće nagrađeno sa 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Najuspešniji studentski rad u 2011. biće nagrađen sa 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Radove slati na adresu:

Kompanija "Novosti"a.d. Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd

sa naznakom: "AUTORSKI KONKURS ZA ARHITEKTURU" ili se lično mogu donetu u Izdavački sektor Kompanije, V sprat.

Telefon za informacije:             011/3398-339      

objavljeno u Konkursi
utorak, 31 januar 2012 00:00

Trimo international research award 2012

 

TRIMO NASTAVLjA SARADNjU SA VISOKOOBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

U okviru konkursa „PODELI SVOJE ZNANJE – UKLJUČI SE U TAKMIČENJE“, Trimo i ove godine, jedanaesti put za redom, pruža šansu srpskim akademcima da svoje naučne radove, primenljive u praksi, uporede sa kolegama iz još 14  evropskih država. U okviru konkursa, koji je otvoren do 18. marta 2012, diplomci i postdiplomci sa fakulteta za arhitekturu, industrijski dizajn, građevinu, mašinstvo, biznis i ekonomiju imaće priliku da za naučne radove odbranjene tokom kalendarske 2011. konkurišu za Trimove nagrade za istraživanje, ali i da se izbore za mogućnost da nastave saradnju sa vodećom evropskom građevinskom kompanijom. Dodatne informacije svi zainteresovani mogu da pronađu na sajtu http://www.trimo-researchawards.com/en.

Na takmičenje mogu da se prijave diplomski, specijalistički, magistarski i doktorski radovi  iz sledećih disciplina: arhitektura, industrijski dizajn, građevina, mašinstvo i biznis (internacionalizacija, marketing, upravljanje inovacijama, kultura inovacija).  Kriterijum za ocenjivanje radova biće savremenost naučnih dostignuća, novi pristupi i rešenja koja mogu da se upotrebe u praksi, a čiji rezultati mogu da doprinesu uspehu Trima.

Od 2001, dodeljeno je više od četiristotina nagrada, a više od četvrtine nagrađenih sarađuje sa Trimom na različite načine i posle dobijanja nagrade, uglavnom na razvojnim projektima. U dosadašnjim konkursima, akademski građani Srbije bili su na vicešampionskoj poziciji po broju dodeljenih nagrada – ukupno 34 do sada. Trimov konkurs je sa ekspanzijom ekonomske krize sada utoliko aktuelniji jer predstavlja priliku da srpski mladi naučnici i njihovi mentori steknu internacionalnu afirmaciju, važne veze za dalji profesionalni razvoj i realizaciju svojih radova u praksi.

Od osnivanja konkursa, Trimo kompanija teži da ohrabri razmenu informacija, znanja i ideja, između kompanije u sredini u kojoj posluje i mladih istraživača koji obećavaju, a rade u oblastima koje su povezane sa kompanijom.

Trimo nagrade za istraživanje ohrabruju inovacije i kreativnost, i predstavljaju internacionalne nagrade sa prestižnom reputacijom. Takmičenje je otvoreno za akademce iz Srbije, Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke Republike, Nemačke, Mađarske, Italije, Crne Gore, Poljske, Slovačke, Španije, Turske i Velike Britanije.

Kandidati na konkurs mogu da se prijave najkasnije do 18. marta 2012. Komisija za istraživački rad koju imenuje Trimo razmotriće prijavljene radove, koji su prethodno pozitivno ocenjeni od strane profesora fakulteta odakle rad dolazi.

Kandidati mogu da se prijave popunjavanjem prijave objavljene na sajtu Trimo Research Awards (http://www.trimo-researchawards.com/) i prijavljivanjem ili ličnom dostavom originalnog rada do 18. marta 2012, na adresu Trimo d.d., Komisija za istraživački rad, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija.

Za više informacija, kandidati mogu da se obrate na mejl adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate službu za odnose sa javnošću Trimo inženjeringa,

Valentina Miladinović,    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , ++381 (0)64 885 2825      

Pismo uredniku

Kompanija Trimo u okviru svoga poslovanja aktivno učestvuje u nagrađivanju najboljih i doprinosi razvoju akademske struke u celini na prostorima gde kompanija posluje. Pored Trimovih nagrada za istraživanje, Trimo svake druge godine raspisuje i Trimo nagrade za arhitekturu kao i internacionalni konkurs Trimo Urban Crash, namenjen studentima arhitekture i dizajna. Na srpskom tržištu, Trimo je prisutan preko kćerke-kompanije Trimo inženjering. To je prvi srpski proizvođač krovnih i fasadnih sistema i izvođačka kuća, jedna od četiri proizvodne kompanije internacionalne Trimo grupe, direktno prisutne u 25 zemalja Evrope i Bliskog Istoka.

objavljeno u Konkursi
utorak, 10 januar 2012 00:00

Blok Badel

 

Konkurs: Grad Zagreb i Društvo Arhitekata Zagreba raspisuju urbanističko arhitektonski konkurs za rešenje bloka Badel

Grad Zagreb je, kao većinski vlasnik prostora u obuhvatu bloka, odlučio započeti proces uređenja bloka Badel, kao jedne od posljednjih nedovršenih lokacija u Donjem gradu.

Prostor obuhvata natječaja Blok Badel je gradski blok omeđen Vlaškom ulicom, Kvaternikovim trgom, Martićevom i Derenčinovom ulicom.
To je jedini blok u ovom dijelu grada koji nije dovršen, koji nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu i unutar kojega se mogu iščitati svi slojevi, od njegova nastanka koncem XIX st. do danas. Iako je, u proteklih 30-tak godina samostalno ili kao dio šireg obuhvata, bio predmetom nekolicine natječaja nije realizirano niti jedno odabrano rješenje.
Projekt uređenja Kvatrića i okolnog prostora, započet još 80-tih godina uređenjem novoga parka i stambenog kvarta, nastavljen dovršetkom i preseljenjem tržnice i uređivanjem Kvaternikovog trga, također prema rješenju natječaja, kroz uređenje bloka Badel će konačno biti zaključen.

Svrha i cilj

Svrha i cilj natječaja je dobivanje kvalitetnog urbanističkog, oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će formirati novi moderan dio gradskog središta i doprinijeti vrijednosti šireg prostora, istovremeno podsjećajući na povijesni razvoj ovog prostora. U konačnici cilj natječaja je da prostor bloka postane novi čimbenik identiteta ovog dijela grada i središte odvijanja najznačajnijih poslovnih, turističko - ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja, ali i mjesto za kvalitetan život njegovih današnjih i budućih stanovnika.

Ovim anketnim natječajom teži se prikupljanju raznovrsnih idejnih rješenja zadatka, bez namjere realizacije. Anketni natječaj može služiti i kao priprema natječaja za realizaciju, ili za odabir autora koji će sudjelovati u ograničenom natječaju.

Anketni natječaj raspisuje se za građevine ili područje za koje nije utvrđen program namjene i sadržaja. Natječaj se raspisuje radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade, te radi analize i istraživanja mogućnosti prostornog uređenja područja, koje je predmetom natječajnog zadatka. Podaci dobiveni natječajem koriste se za daljnje utvrđivanje namjene i sadržaja predmeta natječaja.

Nagrađeni radovi predstavljat će stručne podloge gradskoj upravi za odlučivanje o ulaganjima na ovoj gradskoj lokaciji.

Rokovi

Početak natječaja je utorak, 10.01.2012. godine.

Natječajne podloge su dostupne na web stranici Društva arhitekata Zagreba,
http://www.d-a-z.hr/en/competition/badel/ uz obaveznu registraciju.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do srijede, 22.02.2012.g.
Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani.

Pisani odgovori biti će dostupni od ponedjeljka, 05.03.2012.g.
Iznimno u slučaju eventualnih tehničkih poteškoća pitanja se dostavljaju na e-mail   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok predaje natječajnih radova je četvrtak, 05.04.2012.g. do 12.00 sati, CET (po centralnom europskom vremenu)
Predaja radova je moguća isključivo uz registraciju.

Ocjenjivački sud završiti će s radom najkasnije do ponedjeljka, 07.05.2012.g.
Ukoliko stigne više od 100 radova, rad tehničke komisije i ocjenjivačkog suda će se produžiti, najviše za 2 tjedna.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenim stranicama DAZ-a i dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Nagrade

Ako do određenog roka prispije najmanje deset (10) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada 226.800,00 kn (cca 30.240,00 €)
Druga nagrada 170.100,00 kn (cca 22.680,00 €)
Treća nagrada 113.400,00 kn (cca 15.120,00 €)
Četvrta nagrada 56.700,00 kn (cca 7.560,00 €)

Ako stigne manji broj radova od 10 u proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

Ocjenjivački sud

Za ocjenu radova raspisivač je imenovao ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

1.     Zoran Boševski arhitekt, Hrvatska, Predsjednik Ocjenjivačkog Suda
2.     Jadranka Veselić Bruvo arhitekt, Hrvatska, Dopredsjednica Ocjenjivačkog Suda
3.     Prof.Tadej Glažar, arhitekt, Slovenija
4.     Prof. ir. Francine M.J. Houben,arhitekt, Nizozemska
5.     Mr.sc.Irena Matković, arhitekt, Hrvatska
6.     Silvije Novak, prof., Hrvatska
7.     Toma Plejić, arhitekt, Hrvatska

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda:

Robert Jonathan Loher arhitekt, Hrvatska

Stručni savjetnici:

1.     Prof.dr.sc. Anka Mišetić, sociolog, Hrvatska
2.     Dr.sc.Tamara Rogić, arhitekt, Hrvatska

Tehnička komisija:

1.     Ana Dana Beroš, arhitekt, Hrvatska
2.     Azra Suljić, arhitekt, Hrvatska
3.     Marko Trzun, arhitekt, Hrvatska

Tajnica natječaja:

Sanja Cvjetko Jerković, arhitekt, Hrvatska

Službeni jezik natječaja je engleski.

Link na natječaj:
http://www.d-a-z.hr/en/competition/badel/

objavljeno u Konkursi
petak, 17 avgust 2012 00:00

La Biennale di Venezia 2012

Ovde možete pogledati izložbu radova prispelih na konkurs za predstavljanje Republike Srbije na izložbi arhitekture u Veneciji

 

 


 

 


IZVEŠTAJ O RADU SAVETA BIJENALA/ŽIRIJA NA IZBORU RADA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA BIJENALU ARHITEKTURE U VENECIJI 2012. GODINE

 

U skladu sa Odlukom i Rešenjem Ministra kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije gospodinom Predragom Markovićem da organizaciju ovogodišnjeg Venecijanskog Bijenala 2012. poveri Udruženju arhitekata Srbije, a za Komesara izložbe imenuje predsednika Udruženja arhitekata Srbije arhitektu Igora Marića, raspisan je republički, opšti, neanonimni konkurs 08.03.2012.godine sa rokom predaje radova do 10.04.2012.godine. Do datuma predviđenog rokom iz raspisa Udruženje arhitekata Srbije je primilo 34 rada.

 

Cilj konkursa je bio izbor koncepta i dizajna izložbe za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (13. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia) koja će se održati od 29. avgusta do 25. novembra 2012. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji, sa temom “Common Ground” (Zajedničko polje), zadatog od strane umetničkog direktora Bijenala Dejvida Čiperfilda (David Chipperfield).

Projekat je trebao da sadrži predlog koncepta i dizajna izložbe kao tumačenje teme Bijenala u dijapazonu od direktne interpretacije do kritičkog otklona a usvajajući za osnovu, arhitekturu u Srbiji.

 

Programski Savet Bijenala/Žiri 2012. u sastavu:

 

Dr Igor Marić, dipl.inž.arh., predsednik Udruženja arhitekata Srbije,

Komesar nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., dopisni član SANU

Prof. Zorica Savičić, dipl.inž.arh.

Doc.Mr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.

Doc.Milan Đurić, dipl.inž.arh.

Mr Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh.

 

je na prvom sastanku 10.04.2012., detaljno pregledao pristigla 34 rada, koja su i šifrirana radnim šiframa od 01 do 34.

 

Do sledećeg sastanka Programski savet/Žiri je pregledao radove individualno.

 

Drugi sastanak Žirija zakazan je za 13.04.2012.godine. Nakon detaljne analize i diskusije, Žiri u punom sastavu je odlučio da radovi sa radnim šiframa: 07, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 29 i 33 ostanu za dalje razmatranje.

Treći sastanak Žirija je održan 14.04.2012.godine, na kome je dogovoreno da radovima sa radnim šiframa 29 i 33 se pošalje sledeći tekst obaveštenja:

„ Žiri za izbor rada koji će prezentovati Republiku Srbiju na 13.Bijenalu u Veneciji 2012. je predložio dva rada koji ulaze u najuži izbor:

-     Rad pod nazivom projekta OPEN – radna šifra 33;

-     Rad pod nazivom projekta JEDAN:STO – radna šifra 29.

Da bi doneo Odluku Žiri smatra da autori ovih radova treba da daju dodatne informacije i da ih usmeno obrazlože.

Rok je 7 dana , SUBOTA 21.04.2012. u 10,00 časova u Udruženju arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a,gde će se održati prezentacija vašeg rada.

-     Video sekvenca ( do jednog minuta) koja objašnjava rad i maketa (1:50) koja određuje postavku.

-     Usmena odbrana do 10 minuta.“

 

Dana 21.04.2012.godine, nakon usmene prezentacije autorskih timova u prisustvu svih članova Saveta Bijenala/Žirija i predstavnica iz Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Jagode Stamenković i Maje Mišković, koje su zadužene ispred Ministarstva da prate celokupnu organizaciju ovogodišnjeg Bijenala u Veneciji 2012. , odlučeno je da se pošalje pismo autorima pod radnim šiframa 29 i 33 sa sledećom sadržinom:

 

„ Žiri u ovoj fazi razmatranja nije doneo konačnu odluku obzirom da oba prezentirana rada imaju kvalitete koji nisu iznedrili jedinstvenu odluku za jedan od njih.

Razmatrali smo mogućnost da se kao dve grupe sretnete na „zajedničkom prostoru“ i spojite vaše stavove kao dve postavke ili jedinstvenu postavku.

Za rad „OTVORENO“ ostaje pitanje da li je moguće koristiti rezervni požarni izlaz u funkciji izložbe a za rad „STO“ je pitanje izvođenja.

Ako bilo koji od autorskih timova smatra da nije saglasan spajanjem sa izlaganjem dva tima, Žiri to neće uzeti u obzir pri odluci o izboru jednog od radova.

Rok za odgovor je PONEDELJAK 23.04.2012. do 13,00 časova.

Organizator Udruženje arhitekata Srbije će do ponedeljka proveriti da li je moguće koristiti rezervni ulaz ( u šta sumljamo) .

Ako timovi prihvate da naprave zajedničku izložbu imali bi rok da do PETKA 27.04.12., predlože rešenje.

 

Postavka treba da se uklopi u budžet raspisan konkursom. Za sva dodatna objašnjenja za donošenja vaše odluke , možete se obratiti komesaru Bijenala u Veneciji Igoru Mariću „

Organizator UAS je uputio pismo direkciji Bijenala arhitekture u Veneciji sa pitanjem i detaljnim obrazloženjem rešenja da li požarni ulaz iz paviljona može da bude pod određenim, opisanim režimom, korišćen u funkciji izložbe.Odgovor je i nakon dodatnog usmenog obrazloženja bio da je to nemoguće iz bezbedonosnih razloga.

Dana 23.aprila 2012.godine na e mail adresu Udruženja arhitekata Srbije je stigao zajednički dopis od grupe autora oba pozvana tima „JEDAN : STO“ – radna šifra 29 i „OPEN“ – radna šifra 33, sa sledećom sadržinom:

 

„Poštovani,

Nakon sastanka autora dva pozvana rada, u kome je razmatran predlog Žirija od 21.04.2012., zajednički je dogovoreno da Žiri odluči o izboru jednog od radova. Iako smo voljni da realizujemo zajednički rad, zbog kratkog vremenskog perioda sumljamo da možemo doći do kvalitetnog rešenja.

Srdačno, Nikola Andonov, Branko Belaćević, Milan Dragić, Davor Ereš, Miloš Živković, Olga Lazarević, Milica Lopičić, Marko Marović, Marija Miković, Jelena Pančevac, Dunja Predić, Aleksandar Ristović, Pavle Stamenović, Nebojša Stevanović, Dušan Stojanović, Marija Strajnić, Janko Tadić, Marko Todorović, Žarko Uzelac “ .

 

Dana 23.04.2012.godine Savet Bijenala/Žiri je doneo odluku (4 glasa za rad pod šifrom „JEDAN:STO“, jedan glas za rad pod šifrom „OTVORENO“ i jedan glas uzdržan) da rad pod imenom „JEDAN : STO“   ( Title of the exhibition: 100 ) autora projekta u sastavu: Marija Miković, Olga Lazarević, Marija Strajnić, Nikola Andonov, Aleksandar Ristović, Marko Marović, Janko Tadić,  Nebojša Stevanović, Milan Dragić i Miloš Živković.  bude izabran za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.godine , kao rad koji prema datim kriterijumima i dodatnim sugestijama (uvođenje video sekvenci koje su prezentirane na dodatnoj demonstraciji i zvuka) najviše odgovara ovogodišnjoj temi “Common Ground” (Zajedničko polje). Nakon razrade projekta sa dodatnim sugestijama u saradnji sa Komesarom izložbe rad će biti prikazan Savetu Bijenala/Žiriju.

 

U Beogradu, april 2012.godine
Programski Savet Bijenala/Žirija 2012. u sastavu:

 

Igor Marić, s.r., Komesar nastupa Republike Srbije

na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Branislav Mitrović, s.r.

Zorica Savičić, s.r

Vladimir Milenković, s.r

Milan Đurić, s.r

Lazar Kuzmanov, s.r

 


 

plakat1.pdf

plakat2.pdf

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

РАСПИСУЈУ КОНКУРС

за представљање Републике Србије на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012. године

Циљ конкурса је осмишљавање концепта изложбе за представљање Републике Србије

на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији  (13. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia)  која ће се одржати од 29. августа до 25. новембра 2012. у павиљону Републике Србије у Венецији.

Карактер конкурса :

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је oпшти,  неанонимни.

Према задатку  је конкурс за идеју.

Према облику конкурс је једностепени.

Конкурс почиње да тече од 08.03.2012. године.

Рок за предају радова је 10.04.2012. године.

ПРОГРАМСКИ САВЕТ БИЈЕНАЛА 2012 - који оцењује радове, на основу расписа конкурса и опште признатих правила струке и свог личног професионалног убеђења, чине:

Др Игор Марић,  дипл.инж.арх., председник Удружења архитеката Србије,

Комесар наступа Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији 2012.

Проф. Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., дописни члан САНУ

Проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх.

Доц.Мр Владимир Миленковић, дипл.инж.арх.

Доц.Милан Ђурић, дипл.инж.арх.

Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх.

Све потребне информације: документација и графичке подлоге, могу се преузети са веб странице Удружења архитеката Србије (www.u-a-s.rs) и  Друштва архитеката Београда  (www.dab.rs).

 

Распис конкурса. доц

Тема конкурса срп.доц

Тема конкурса енг.доц

Формулар.доц

Фотографије.јпг

 

 

 

IZVEŠTAJ  O RADU SAVETA BIJENALA/ŽIRIJA NA IZBORU RADA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA BIJENALU ARHITEKTURE U VENECIJI 2012. GODINE

                                                                                                                            

 

U skladu sa Odlukom  i Rešenjem Ministra kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije gospodinom Predragom Markovićem da organizaciju ovogodišnjeg Venecijanskog Bijenala 2012. poveri Udruženju  arhitekata Srbije, a za Komesara izložbe imenuje predsednika Udruženja arhitekata Srbije arhitektu Igora Marića, raspisan je republički, opšti, neanonimni konkurs 08.03.2012.godine sa rokom predaje radova do 10.04.2012.godine. Do datuma predviđenog rokom iz raspisa Udruženje arhitekata Srbije je  primilo 34 rada.

 

Cilj konkursa je bio izbor koncepta i dizajna izložbe za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (13. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia) koja će se održati od 29. avgusta do 25. novembra 2012. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji, sa temom  Common Ground” (Zajedničko polje), zadatog od strane umetničkog direktora Bijenala Dejvida Čiperfilda (David Chipperfield).

Projekat je trebao da sadrži predlog koncepta i dizajna izložbe kao tumačenje teme Bijenala u dijapazonu od direktne interpretacije do kritičkog otklona a usvajajući za osnovu, arhitekturu u Srbiji.

 

 

Programski Savet Bijenala/Žiri 2012. u sastavu:

 

Dr Igor Marić,  dipl.inž.arh., predsednik Udruženja arhitekata Srbije,

Komesar nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., dopisni član SANU

Prof. Zorica Savičić, dipl.inž.arh.

Doc.Mr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.

Doc.Milan Đurić, dipl.inž.arh.

Mr Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh.

 

je na prvom sastanku 10.04.2012., detaljno pregledao pristigla 34 rada, koja su i šifrirana radnim šiframa od 01 do 34.

 

Do sledećeg sastanka Programski savet/Žiri  je pregledao  radove individualno.  

 

Drugi sastanak Žirija zakazan je za 13.04.2012.godine. Nakon detaljne analize i diskusije, Žiri u punom sastavu je odlučio da  radovi sa radnim šiframa: 07, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 29 i 33 ostanu za dalje razmatranje.

Treći sastanak Žirija je održan 14.04.2012.godine, na kome je dogovoreno da radovima sa radnim šiframa 29 i 33 se pošalje sledeći tekst obaveštenja:

„ Žiri za izbor  rada koji će prezentovati Republiku Srbiju na 13.Bijenalu u Veneciji 2012.  je predložio dva rada koji ulaze u najuži izbor:

-     Rad pod nazivom projekta OPEN – radna šifra 33;

-     Rad pod nazivom projekta JEDAN:STO – radna šifra 29.

Da bi doneo Odluku Žiri smatra da autori ovih radova treba da daju dodatne informacije i da ih usmeno obrazlože.

Rok je 7 dana , SUBOTA 21.04.2012. u 10,00 časova u Udruženju arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a,gde će se održati prezentacija vašeg rada.

-     Video sekvenca ( do jednog minuta) koja objašnjava rad i maketa (1:50) koja određuje postavku.

-     Usmena odbrana do 10 minuta.“

 

Dana 21.04.2012.godine, nakon usmene prezentacije autorskih timova u prisustvu svih članova Saveta Bijenala/Žirija i predstavnica iz Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Jagode Stamenković i Maje Mišković, koje su zadužene ispred Ministarstva da prate celokupnu organizaciju ovogodišnjeg Bijenala u Veneciji 2012. , odlučeno je da se pošalje pismo autorima pod radnim šiframa 29 i 33 sa sledećom sadržinom:

 

Žiri u ovoj fazi razmatranja nije doneo konačnu odluku obzirom da oba prezentirana rada imaju kvalitete koji nisu iznedrili jedinstvenu odluku za jedan od njih.

Razmatrali smo mogućnost da se kao dve grupe sretnete na „zajedničkom prostoru“ i spojite vaše stavove kao dve postavke ili jedinstvenu postavku.

Za rad „OTVORENO“  ostaje pitanje da li je moguće koristiti rezervni požarni izlaz u funkciji izložbe  a za rad „STO“  je pitanje izvođenja.

Ako bilo koji od autorskih timova smatra da nije saglasan spajanjem sa izlaganjem dva tima, Žiri to neće uzeti u obzir pri odluci o izboru jednog od radova.

Rok za odgovor je PONEDELJAK  23.04.2012. do 13,00 časova.

Organizator Udruženje arhitekata Srbije će do  ponedeljka proveriti da li je moguće koristiti rezervni ulaz ( u šta sumljamo) .

Ako timovi prihvate da naprave zajedničku izložbu imali bi rok da do PETKA 27.04.12., predlože rešenje.

 

Postavka treba da se uklopi u budžet raspisan konkursom. Za sva dodatna  objašnjenja za donošenja vaše  odluke , možete se obratiti komesaru Bijenala u Veneciji  Igoru Mariću

Organizator UAS je uputio pismo direkciji Bijenala arhitekture u Veneciji sa pitanjem i detaljnim obrazloženjem rešenja da li požarni ulaz iz paviljona može da bude pod određenim, opisanim režimom, korišćen u funkciji izložbe.Odgovor je i nakon dodatnog usmenog obrazloženja bio da je to nemoguće iz bezbedonosnih razloga.

Dana 23.aprila 2012.godine na e mail adresu Udruženja arhitekata Srbije je stigao zajednički dopis  od grupe autora oba pozvana tima „JEDAN : STO“ – radna šifra 29 i „OPEN“ – radna šifra 33, sa sledećom sadržinom:

 

„Poštovani,

Nakon sastanka autora dva pozvana rada, u kome je razmatran predlog Žirija od 21.04.2012., zajednički je dogovoreno da Žiri odluči o izboru jednog od radova. Iako smo voljni da realizujemo zajednički rad, zbog kratkog vremenskog perioda sumljamo da možemo doći do kvalitetnog rešenja.

Srdačno, Nikola Andonov, Branko Belaćević, Milan Dragić, Davor Ereš, Miloš Živković, Olga Lazarević, Milica Lopičić, Marko Marović, Marija Miković, Jelena Pančevac, Dunja Predić, Aleksandar Ristović, Pavle Stamenović, Nebojša Stevanović, Dušan Stojanović, Marija Strajnić, Janko Tadić, Marko Todorović, Žarko Uzelac “ .

 

Dana 23.04.2012.godine Savet Bijenala/Žiri je doneo odluku (4 glasa za rad pod šifrom „JEDAN:STO“, jedan glas za rad pod šifrom „OTVORENO“ i jedan glas uzdržan) da rad pod imenom „JEDAN : STO“   ( Title of the exhibition: 100 ) autora projekta u sastavu: Marija Miković, Olga Lazarević, Marija Strajnić, Nikola Andonov, Aleksandar Ristović, Marko Marović, Janko Tadić,  Nebojša Stevanović, Milan Dragić i  Miloš Živković.  bude izabran za  predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.godine , kao rad koji prema datim kriterijumima i dodatnim sugestijama (uvođenje video sekvenci koje su prezentirane na dodatnoj demonstraciji i zvuka) najviše odgovara ovogodišnjoj temiCommon Ground” (Zajedničko polje). Nakon razrade projekta sa dodatnim sugestijama u saradnji sa Komesarom izložbe rad će biti prikazan Savetu Bijenala/Žiriju.

 

U Beogradu, april 2012.godine                                                                                          Programski Savet Bijenala/Žirija 2012. u sastavu:

 

Igor Marić, s.r., Komesar nastupa Republike Srbije

na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Branislav Mitrović, s.r.

Zorica Savičić, s.r

Vladimir Milenković, s.r

Milan Đurić, s.r

Lazar Kuzmanov, s.r

 

 

Izveštaj žirija

Dаnа 23.04.2012.godine Sаvet Bijenаlа / Žiri je doneo odluku dа rаd pod imenom „JEDAN : STO“ ( ime izložbe: 100 ) аutorа projektа u sаstаvu: Mаrijа Miković, Olgа Lаzаrević, Mаrijа Strаjnić, Nikolа Andonov, Aleksаndаr Ristović, Mаrko Mаrović, Jаnko Tаdić, Nebojšа Stevаnović, Milаn Drаgić i Miloš Živković bude izаbrаn zа predstаvljаnje Republike Srbije nа 13. Međunаrodnom Bijenаlu аrhitekture u Veneciji 2012.godine, kаo rаd koji premа dаtim kriterijumimа i dodаtnim sugestijаmа (uvođenje video sekvenci koje su prezentirаne nа dodаtnoj demonstrаciji zvukа) nаjviše odgovаrа ovogodišnjoj temi “Common ground” (Zаjedničko polje).

 

objavljeno u Konkursi
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi