Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 19 jun 2023

Društvo arhitekata Beograda objavljuje rezultate za dodelu nagrade ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE za 2022. godinu

SLIKA ZA SAJT copy

 

Nagrada predstavlja priznanje Društva arhitekata Beograda za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji vrednosti arhitektonske kulture grada Beograda.

Članovi Žirija za dodelu nagrade kada je najavljen konkurs u martu 2023:

- Prof. Ivan Rašković, arhitekta – zamenjen sa članicom docentom dr Milenom Kordić, arhitektom,

- Prof. Mrđan Bajić, vajar, dopisni član SANU – zamenjen sa članom Slobodanom Gišom Bogunovićem, teoret. arhitekture, diplomirani filozof,

- Prof. Goran Vojvodić, arhitekta

Pravo na predloge za Nagradu DAB-a „Arhitektonski događaj godine“ imali su članovi Društva arhitekata Beograda, Žiri Nagrade, institucije i građani. Svaki predlagač mogao je da ponudi više predloga za Nagradu.

Predlozi za Nagradu se se dostavljali Društvu arhitekata Beograda od03.03.2023.do20.04.2023. elektronskim putem.

Dodela Nagrade i Priznanja će se održati na svečanom zatvaranju Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – 18 BINA 2023 ( www.bina.rs), u petak 16. juna u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.

Do predviđenog roka za kandidovanje događaja u 2022. godini stigli su sledeći predlozi:

  1. Izložba Nikola Dobrović - pod zastavama modernih pokreta

Galerija SANU 24. maj – 02. oktobar 2022.

  1. BuildUp sa temom: „Održivo jer je neodrživo“ - 16. 11. 2022. Jugoslovenska kinoteka
  2. Izložba Osmi kilometar u u Muzeju Jugoslavije trajala do -27.03.2022.
  3. Umetnički projekat H3O2 Vol. 2 – Akvatorijum – ambijenti inspirisani vodom – izložba 01. – 10. 10.2022.
  4. Vodotoranj – Mostarska petlja – Srbija stvara – skidanje reklame – 13.10.2022.

Detaljnim obrazlaganjem i uvidom u pristigle predloge, Žiri je jednoglasno Odlučio da se NAGRADA za Arhitektonski događaj za 2022. godinu, dodeli predlogu povodom Izložbe obeležavanja stodvadesetpetogodišnjice rođenja akademika SANU arhitekte Nikole Dobrovića.

Žiri se saglasio i da se dodeli PRIZNANJE za izložbu „OSMI KILOMETAR“ koja se održala u okviru kompleksa Muzeja Jugoslavije u zgradi Muzeja 25 maj - autora grupe arhitekata okupljenih oko platforme „Moderni u Beogradu“ koju čine Iva Bekić, Petar Cigić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Irena Gajić, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Snežana Zlatković

Saradnici na izložbi: Katarina Đorđević, Stefan Đorđević i Dragan Stojmenović.

 

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA ZA NAGRADU

dab 1-1

Izložba- „Nikola Dobrović – pod zastavama modernih pokreta“

Galerija SANU 24. maj – 02. oktobar 2022.

Autori izložbe: dr Marta Vukotić Lazar i mr Bojan Kovačević

Marina Dokmanović (dizajn postavke)

Obeležavanje Stodvadesetpetogodišnjice rođenja akademika SANU arhitekte Nikole Dobrovića okupilo je u zajedničkom stvaralačkom naporu veliki broj institucija i organizacija koje se na posredan i neposredan način bave arhitekturom. Pored krovne organizacije Srpske akademije nauka i umetnosti, svoj doprinos dali su Arhitektonski i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Muzej nauke i tehnike, Udruženje arhitekata Srbije, Akademija arhitekture Srbije, Radio televizija Srbije i Vojska Srbije.

Kao centralni događaj jubileja, koji je, između ostalog, uključivao i izdavanje naučne monografije, održavanje naučnog skupa i seriju tematskih predavanja, zamišljena je i ostvarena izložba posvećena životu i radu Nikole Dobrovića. Propraćena katalogom sa tekstovima akademika Milana Lojanice, Marte Vukotić Lazar i Bojana Kovačevića, stručnim vođenjima, predavanjima i razgovorima na teme Dobrovićevog opusa i života, izložba je imala 22.500 poseta. Velikim delom iz zaostavštine arhitekte koja je u Muzeju nauke i tehnike, ali i iz drugih institucija i izvora, prikazani su brojni originali i sedam maketa izrađenih namenski za ovu priliku, kao i specijalna TV emisija sa svedočenjima Dobrovićevih nekadašnjih studenata i drugih ličnosti bliskih temi.

Sadržaj izložbe “Nikola Dobrović – pod zastavama modernih pokreta” predstavlja, do sada, najpotpuniji obim materijala koji prikazuje život i rad jednog od najznačajnijih stvaralaca u oblasti arhitekture ovog regiona pa stoga, dobija i istorijsku važnost; ona postaje svojevrsna, početna platforma za buduće istraživače Dobrovićevog dela i epohe u kojoj je stvarao kako samim materijalom prikazanim na izložbi tako i u pogledu veza s drugim istorijskim izvorima.

U našoj, dominantno usmenoj kulturi koja se polako stapa s kulturom prečica, skraćenica i emotikona, ovakav poduhvat ima neprocenjivu vrednost. Izložba o kojoj je reč, svojim sadržajem, značajem, značenjem i odjekom u javnosti zavređuje titulu arhitektonskog događaja godine.

 

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA ZA PRIZNANJE

dab 1-2

Izložba "Osmi kilometar"

Muzej Jugoslavije 12.12.2021- 27.3.2022.

Autori izložbe- MODERNI U BEOGRADU

Iva Bekić, Petar Cigić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Irena Gajić, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Snežana Zlatković

Saradnici na izložbi: Katarina Đorđević, Stefan Đorđević i Dragan Stojmenović

Izložba "Osmi kilometar" uspešno je predstavljala Republiku Srbiju na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2021. godine. Njeno gostovanje u Muzeju Jugoslavije omogućilo je široj domaćoj publici da se upozna sa načinom na koji se razmenjuju ideje u oblasti arhitekture i da se kroz to upoznavanje šira publika poveže sa arhitekturom kao disciplinom koja gradi nova društva i nove svetove a ne kao doktrinom koja estetizuje okoštale i stare mehanizme.

Čitave generacije već odrastaju u tranzicionoj klimi socijalnih i političkih promena koje su doneli padovi socijalističkih režima krajem prošlog veka u istočnoj Evropi. Tranzicija je donela neke nove vrednosti ali i ožiljke koji sporo zarastaju jer se tiču života ljudi i gradova nastalih i razvijanih dugo na idejama koje su ukinute naglo i na taj način ostavile rezove koje nove generacije moraju razumeti da bi ih ispunile novim oblicima života.

Značaj ove postavke u ovom trenutku i na ovom mestu pre svega se ogleda u interesovanju ovih mladih ljudi, autora izložbe, za sistemska pitanja koja oblikuju našu realnost, i to pitanja koja su veoma složena, skrivena i maskirana interesima kapitala ili pozicija moći pa ih je stoga teško prepoznati i razumeti.

Arhitektura se bavi pitanjima opšteg dobra pa je deo njenog delovanja i osvešćivanje pojedinaca na razmišljanje o pitanjima koja se tiču svih nas. Ovoga puta Moderni u Beogradu su svojom postavkom ponudili taj prostor i taj okvir za promišljanje kakve gradove želimo u budućnosti, za koga su i što je najvažnije kako do njih da dođemo iz ove pozicije u kojoj danas jesmo.

Svojim sadržajem, značajem, značenjem i odjekom u javnosti izložba "Osmi kilometar" zavređuje titulu Priznanja arhitektonskog događaja godine.

U Beogradu 16.06.2023.

Žiri za dodelu nagrade

„Arhitektonski događaj godine“ 2022.

Goran Vojvodić

Milena Kordić

Slobodan Bogunović

Pročitano 903 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi