Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

Preporuke za profesionalnu praksu

 

 

U cilju unapređenja profesije, UAS je pripremio preporuke za dobru praksu, dokumente koji za cilj imaju kvalitetno obavljanje stručnih poslova kao i pomoćno sredstvo u radu i poslovanju svojih članova. Namera ovih dokumenata je formiranje otvorenih i fleksibilnih predloga i parametara koji se na osnovu iskustva u primeni, zapažanja i predloga korisnika te promena na tržištu menjaju i dopunjuju u intervalima od šest meseci.
Komentare i preporuke članovi mogu poslati na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

preporuke


PREPORUKE O STANDARDU ARHITEKTONSKIH USLUGA sadrže аrhitеktоnske usluge, nаčin оbrаčunа uslugа kао i prоrаčun nоrmа čаsоvа zа rаd аrhitеkаtа (izvršiоcа) u оbаvlјаnju stručnih pоslоvа uslugа izrаdе urbаnističkоg prојеktа, izrаdе tеhničkе dоkumеntаciје - prојеktоvаnjа,  kоnsultаntskih uslugа i stručnоg nаdzоrа.

UAS_PREPORUKE O STANDARDU ARHITEKTONSKIH USLUGA.pdf

 

PRОТОKОL SТRUČNIH PОSLОVА NА IZRАDI ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ - PRОЈЕKАТ АRHIТЕKТURЕ sadrži sled i kontrolnu listu radnji pri izradi tehničke dokmentacije i predstavlja podsetnik arhitektima pri projektovanju svih faza projekta.

UAS_PROTOKOL_ARHITEKTONSKE USLUGE.pdf

 

MODELI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE su primeri izradjenih projekata: IDR – IDEJNO REŠENJE i PGD – PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU za objekte kategorije „B“ i  „V“ (prema Pravilniku o klasifikaciji objekata, „Sl.glasnik RS“ 22/2015). Modeli tehničke dokumentacije su izrađeni u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl.glasnik RS“ br.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016.) i obuhvataju sve sugestije i izmene nastale pri promeni sistema tehničke dokumentacije 2015. godine.

MODELI_TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.zip


OSTALI DOKUMENTI :

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA („Sl.glasnik RS“ br.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016.)
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e78db1f8-c47b-4ce3-8ea3-74d5884563b7&

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA („Sl.glasnik RS“ 22/2015)
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_klasifikaciji_objekata.html

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJU STRUČNOG NADZORA („Sl.glasnik RS“ 22/2015, 24/2017)
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzini_i_nacinu_vodjenja_strucnog_nadzora.html

 

 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi